‘Derde pijler voor riscomanagement’

Alan Matthews vindt dat het GLB terug moet naar één pijler. Louis-Pascal Mahé en Jean-Christophe Bureau van denktank Telos adviseren juist om een derde pijler vorm te geven.

Net als Matthews presenteerden Mahé en Bureau hun visie voor het GLB na 2020 op 8 november aan het Europees Parlement. Zij spraken specifiek over risicomanagement.

Maatregelen in de VS

Mahé en Bureau beschrijven de Verenigde Staten als voorbeeld. Betalingen beschermen boeren in de VS tegen de meest ongunstige condities, zoals lage oogsten en lage prijzen. Er zijn echter nadelen aan dit verzekeringssysteem. De kosten variëren sterk per jaar. Daarnaast is het verzekeringsprogramma weinig kostenefficiënt; elke dollar die een boer ontvangt kost de belastingbetaler twee dollar. Ten derde: zelfs boeren die risico’s het liefst vermijden worden door deze bescherming gemotiveerd om meer te specialiseren en te produceren. Met dit systeem worden boeren meer afhankelijk van betalingen en minder weerbaar.

Melkcrisis als voorbeeld

De schrijvers nemen de recente crisis in de Europese melkveesector onder de loep. De Russische importban werd gezien als oorzaak van de problemen. Uiteindelijk bleek de belangrijkste oorzaak de groeiende melkproductie. Er werden marktmaatregelen genomen, maar die deden weinig aan de crisis omdat de productie bleef groeien en prijzen laag bleven. De aanpak is er een van de korte termijn. Met daarbij de boodschap: dealen met de consequenties van marktverstoringen is aan de lidstaten. Die hebben echter nog steeds nauwelijks inkomensstabilisatiemaatregelen opgenomen in hun plattelandsontwikkelingsprogramma’s.

Derde pijler en cross compliance

Mahé en Bureau doen een aantal aanbevelingen, zoals:

  • Alle beleidsinstrumenten die prijzen en inkomensstabiliteit beïnvloeden, zouden direct of indirect bij elkaar moeten kom in één raamwerk, zoals een derde pijler.
  • Er is een sterker systeem nodig van ‘crisispreventie cross compliance’ tussen basisbetalingen, marktregulering en instrumenten voor risicomanagement. (Cross compliance wil zeggen dat het ontvangen van steun gebonden is aan voorwaarden.) Zo steunen de middelen elkaar in plaats van dat ze elkaar tegenwerken.
  • Brussel stelt de doelen en regels op, een onafhankelijke autoriteit implementeert het programma. Commissie, Parlement en Raad zijn namelijk te nauw betrokken bij de dagelijkse beleidsimplementatie, zodat ze niet altijd handelen voor het algemeen belang.

U leest het advies over crisismanagement in het rapport vanaf pagina 87 (pdf) >

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *