Digitalisering landbouw sluit deels aan bij GLB-doelen

Digitalisering in landbouw kan de negatieve effecten op het milieu verminderen en een duurzame productie stimuleren. Dat blijkt uit een studie van Wageningen Economic Research en de Italiaanse onderzoeksorganisatie VVA die werd uitgevoerd in opdracht van de landbouwcommissie van het Europees Parlement.

De onderzoekers zetten wel een kanttekening. Het risico bestaat dat de administratieve lasten voor de boeren stijgen. Mogelijk is ook dat de potentiële verbeteringen voor natuur en milieu niet worden bereikt, simpelweg omdat de beschikbare gegevens niet door de boeren worden gebruikt.

De onderzoekers brengen de wereldwijde ontwikkeling op het gebied van automatisering en digitalisering in de landbouw in kaart. Zij stellen vast dat deze trend het inkomen van boeren kan verbeteren en ook de concurrentiepositie van de landbouw ten goede kan komen. Daarmee sluit de digitalisering aan bij belangrijke doelen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Het is echter de vraag of digitalisering ook positief uitwerkt voor andere doelen van het GLB zoals ‘het handhaven van landbouwdiversiteit’ en ‘bevordering van de sociaaleconomische ontwikkeling in plattelandsgebieden’.

De onderzoekers merken op dat het aan de gebruikers is om te beslissen of en hoe nieuwe technieken worden geïmplementeerd en voor welke doeleinden.

Meer info: Onderzoeksrapport over impact digitalisering

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *