Dijksma stuurt suggesties vereenvoudiging naar Brussel

Staatssecretaris Dijksma stuurt de Nederlandse vereenvoudigingsvoorstellen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid nog deze week naar landbouwcommissaris Hogan, schrijft ze aan de Tweede Kamer. Hiermee geeft ze gehoor aan de oproep van Hogan om mee te denken over beleidsarme vereenvoudiging van het beleid.

‘Complexiteit serieus probleem’

De voorstellen zijn het resultaat van een interne consultatie (binnen het ministerie en de RVO) en een externe consultatie (met een raadpleging op deze website en een seminar).
De complexiteit van de regelgeving van het GLB wordt als een serieus probleem ervaren, concludeert Dijksma op basis van de consultatie. De behoefte aan vereenvoudiging is groot en urgent. Betrokkenen vinden het GLB niet alleen ingewikkeld, sommige elementen zorgen ook voor onbegrip.

Randvoorwaarden en toetsing

Bij het opstellen van de uiteindelijke voorstellen heeft Dijksma twee randvoorwaarden gehanteerd: de voorstellen mogen de realisering van doelstellingen van het GLB niet bemoeilijken én de bescherming van de financiële belangen van de EU niet in gevaar brengen.

Daarnaast is de regelgeving van het GLB op vier aspecten onder de loep genomen:

 • Is deze onnodig belemmerend voor stakeholders?
 • Kunnen voorschriften eenvoudiger worden gemaakt voor de uitvoering?
 • Zijn er onderdelen die beter aan lidstaten kunnen worden overgelaten?
 • Is er behoefte aan verduidelijking van de regels?

Voorstellen per thema

Dijksma heeft de voorstellen gegroepeerd per basisverordening. Ze maakt daarbij onderscheid tussen korte termijnoplossingen (voor aanpassing van de uitvoeringsverordeningen en gedelegeerde verordeningen) en lange termijnoplossingen (die aanpassing van de basisverordeningen vragen).

Markt- en prijsbeleid

Voorstellen zoals:

 • Publiceer richtsnoeren waardoor duidelijkheid wordt gegeven over regels rond mededinging;
 • Maak mogelijk om het controlepercentage bij de uitvoer van suiker in bepaalde gevallen terug te schroeven;
 • Verduidelijk waar mogelijk de regelgeving rond de erkenning van productenorganisaties in de sector groente en fruit.

Directe betalingen

Voorstellen zoals:

 • Schrap de verplichting om bij vanggewassen mengsels te gebruiken;
 • Geef waar mogelijk betaalorganen meer ruimte om  onbedoelde fouten gedurende de aanvraagprocedure van directe betalingen en vergroening op te sporen en (zonder gevolgen) te laten corrigeren;
 • Geef lidstaten de mogelijkheid alleen jonge landbouwers die zich als enige bedrijfshoofd op een bedrijf vestigen in aanmerking te laten komen voor de jonge landbouwersregeling.

Plattelandsbeleid

Voorstellen zoals:

 • Neem op dat voldoende is aangetoond dat financiële middelen goed gebruikt worden, als projecten via een gebiedsontwikkelingsproces met alle belanghebbende partijen tot stand zijn gekomen;
 • Maak de controlemethodiek meer proportioneel ten opzichte van risico’s en bedragen bij projecten.

Horizontale GLB-aangelegenheden

Voorstellen zoals:

 • Creëer ruimte om controles bij subsidieverantwoordingen te kunnen baseren op controleverklaringen in plaats van op bewijsstukken van gemaakte kosten (bonnetjes).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *