Consultatie Hogan vraagt om discussie #toekomstGLB

consultatie consultatie Hogan in Nederland

In de periode februari – april wil EU-commissaris Hogan graag horen hoe er door EU-inwoners wordt gedacht over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Voor dat doel heeft hij een enquête geopend.

Dit is een goed moment om ook in Nederland te bespreken hoe er wordt gedacht over het GLB na 2020. ToekomstGLB.nl peilt bij verschillende betrokkenen welke ideeën er leven. We nodigen u uit om hier ook op te reageren en uw visie kenbaar te maken.

 

Eerst onlinediscussie, daarna bijeenkomst

Het ministerie van EZ zal dankbaar gebruik maken van deze visies en meningen. Onder meer voor een bijeenkomst in april die in het kader van de consultatie wordt georganiseerd.

In de eerste week leggen we de focus op het thema vergroening, met name de vragen 6, 7 en 25 in de consultatie:

6. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen waar de landbouw voor staat? (kies er maximaal 3)

o Verminderen bodemdegradatie
o Beschermen biodiversiteit
o Behoud genetische diversiteit zoals oude variëteiten en rassen
o Verminderen watervervuiling
o Rantsoeneren watergebruik
o Duurzamer gebruik pesticiden en meststoffen
o Verminderen luchtvervuiling
o Verminderen milieurisico’s zoals brand, overstromingen, etcetera

7. In hoeverre pakt het huidige GLB deze uitdagingen succesvol aan?

 o In grote mate
o In redelijk grote mate
o Slechts in zekere mate
o Helemaal niet
o Weet ik niet

25. Voor welke milieudoelen zou het GLB meer moeten doen? (kies er maximaal 3)

o Voorkomen en verminderen watervervuiling (pesticiden, meststoffen)
o Duurzaam watergebruik
o Voorkomen milieurisico’s zoals overstromingen
o Voorkomen verlies van biodiversiteit
o Voorkomen en verminderen bodemdegradatie
o Voorkomen bodemverzilting, -verdichting en verwoestijning
o Bijdragen aan LuchtKwaliteitsPlan

 

We starten met de visie van Nederlandse groene organisaties op dit onderwerp. Die kunt u hier vinden. In de komende dagen plaatsen we nieuwe bijdragen.

We horen ook graag uw visie! U kunt deze plaatsen als reactie onder de berichten of discussiebijdragen. U kunt ze ook mailen naar ons: toekomstGLB@delynx.nl.

 

 

Rob Janmaat

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *