Draineren? Denk aan vanggewas!

Akkerbouwers, bollen- en vollegrondsgroentetelers die van plan zijn een perceel te laten draineren, moeten daar bij de gecombineerde opgaaf rekening mee houden. Dat adviseert de Vereniging Nederlandse Drainage Bedrijven (VND). Dit problemen te voorkomen bij eventuele controles van vanggewassen of akkerranden in het najaar.

Een vanggewas moet worden ingezaaid tussen 15 juli en 1 oktober. Gedurende de eerste tien weken na de datum van opgave van zaaien mogen telers deze gewassen niet ‘oogsten, beschadigen, belemmeren of hinderen’. Deze percelen mogen dan dus ook niet worden gedraineerd.

Het is verstandig om bij het invullen van de gecombineerde opgave rekening te houden met de mogelijke uitvoering van drainage. Beleidsmedewerker Jeroen Kloos van LTO adviseert agrariërs om extra areaal met vanggewas in te zaaien. “Dan heb je wat extra in geval een stuk wordt beschadigd.”

Lees meer op nieuweoogst.nu >

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *