‘Duurzaam GLB vraagt om maatwerk per lidstaat’

Het GLB is een goed instrument om doelgericht en effectief een aantal Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties te behalen. Dat blijkt uit onderzoek van vijf Socrates-studenten. In gesprek met een van de studenten, Thea Kampert.

Thea Kampert
Thea Kampert

Het huidige GLB zet als het gaat om biodiversiteit en klimaat weinig zoden aan de dijk, stelt Kampert (21). “Het landbouwbeleid kan echter wel degelijk een bijdrage leveren aan een aantal VN-doelen. Dan moet wel de bezem door het GLB. Voor de extra duurzaamheidsmaatregelen die boeren nemen, moeten zij allereerst een eerlijke prijs krijgen.”

Socrates

Kampert studeert aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zij is lid van Socrates, een netwerk van getalenteerde studenten uit heel Nederland. Het is een multidisciplinaire community van ambitieuze ‘high potentials’ dat studieopdrachten uitvoert voor overheden en bedrijven.
Vijf studenten van dit netwerk hebben onderzoek gedaan naar de relatie tussen de VN-doelen en het Europese landbouwbeleid. Het ministerie van LNV was opdrachtgever. De resultaten zijn onlangs op het ministerie gepresenteerd.

De vijf studenten concluderen dat er veel samenhang is tussen een aantal duurzame doelen van de VN en het GLB. Het meenemen van de VN-doelen bij de herijking van het GLB kan daarom effectief uitpakken, meent het vijftal.

Draagt het huidige GLB bij aan de Sustainable Development Goals?
“Wij hebben zes van de zeventien SDG’s onderzocht, namelijk de doelen waarbij een raakvlak bestaat met de landbouw. Het GLB is zeer effectief op het vlak van voedselzekerheid, SDG 2. De landbouwproductie is enorm toegenomen. Dat is echt te danken aan het Brusselse landbouwbeleid.
Als het bijvoorbeeld gaat om klimaatverandering, SDG 13, is het GLB nauwelijks effectief. De vergroeningsmaatregelen in het huidige GLB dragen wel wat bij aan de biodiversiteit, maar het effect is erg beperkt.
Omdat alle EU-lidstaten hebben ingestemd met de SDG’s is het draagvlak in de unie groot om de VN-doelen daadwerkelijk te realiseren. Het meenemen van die doelen bij de herijking van het GLB kan daarom effectief uitpakken.”

Wat is jullie voorstel voor een SDG-gerichte invulling van het nieuwe GLB?
“Een van onze voorstellen is om een Fairtrade-label in te voeren. Met zo’n label ontvangen boeren die hun bedrijfsvoering verduurzamen een eerlijke prijs voor hun product. Boeren die onder dit label produceren, slaan bijvoorbeeld CO2 op in de bodem, beschermen weidevogels en gebruiken minder bestrijdingsmiddelen. De extra kosten worden betaald uit de hogere prijs voor Fairtrade-producten in de winkel.
In Frankrijk bestaat het Fairtrade-label al voor een groot aantal voedselproducten uit eigen land. En is succesvol. Het label zou met GLB-geld in alle lidstaten uitgerold kunnen worden.
Een ander idee is om een zogeheten Green Layer System in te voeren. Iedere laag in dit systeem bestaat uit maatregelen die bijdragen aan het behalen van maatschappelijke doelen zoals klimaat en biodiversiteit. Boeren kunnen vervolgens kiezen uit een aantal pakketten met maatregelen, van licht naar zwaar; ieder pakket met een bijbehorende GLB-premie. Ook in dit systeem worden de boeren eerlijk beloond voor hun inspanningen.”

Moet dat allemaal door Brussel in regels worden gevat?
“De doelen moeten op EU-niveau worden vastgesteld, de concrete maatregelen door de lidstaten. Als het bijvoorbeeld gaat om klimaat is het in Spanje zinvol om terrassen aan te leggen om zo regenwater op te vangen. In Nederland kun je beter CO2 opslaan in de bodem. De landen weten veel beter wat effectief is voor de natuur en het klimaat. Wij pleiten voor maatwerk per land en per individuele boer.”

Gaan de jongste voorstellen van landbouwcommissaris Hogan de goede richting in?
“Daar durf ik niet veel over te zeggen. Ik heb wel begrepen dat Hogan meer verantwoordelijkheid bij de lidstaten wil leggen. Hij kiest voor decentralisatie als het gaat om de invulling van de vergroening. Dat is wel een goede keus.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *