€9 miljoen voor GLB-pilots

Coulisselandschap in FrieslandEr komt €9 miljoen beschikbaar voor zeven regionale GLB-pilots. In de pilots worden experimenten uitgevoerd met doelgerichte betalingen aan boeren voor maatregelen op het gebied van klimaat, biodiversiteit, landschap en energie.

Dat schrijft LNV-minister Carola Schouten aan de Tweede Kamer. Het budget komt beschikbaar door overheveling van geld van pijler 1 naar pijler 2. Projectvoorstellen voor de zeven pilots liggen al klaar en worden dit jaar beschikt.

Weide- en akkervogels

Enkele pilots zijn gericht op versterking van weide- en akkervogels. Zo is er een pilotvoorstel dat met de kieviet als boegbeeld de verbinding wil leggen tussen akkerland en grasland.

Coulissenlandschap

In de veenweidegebieden wordt een pilot ontwikkeld die weidevogels verbindt aan koolstofvastlegging en keteninitiatieven. In de Achterhoek wordt ingezet op het versterken van het coulissenlandschap, en daarmee op de voor dit landschap kenmerkende soorten als de patrijs.

Klimaatslimme landbouw

Binnen de pilot Klimaatslimme landbouw wordt nagedacht hoe flexibel peilbeheer kan bijdragen aan de weidevogelstand, bijvoorbeeld door plas-drasgebieden te creëren.

Schouten meldt de subsidiëring van de GLB-pilots in een Kamerbrief over de aanpak ter behoud van weidevogels.

Meer info:

Kamerbrief over aanpak weidevogels en GLB-pilots

Voorstellen GLB-pilots van BoerenNatuur en LTO Nederland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *