EC-document over GLB na 2020: meer doelgericht en meer ruimte voor lidstaten

In een gelekt document vanuit de EC zijn de eerste ideeën voor het GLB na 2020 uitgewerkt. Het stuk loopt vooruit op de verwachte mededelingen vanuit de Europese Commissie over het GLB op 29 november as.. Het bevat nog geen concrete beleidsplannen, maar geeft wel een aantal vertrekpunten. Ook al is niet zeker of dit de toon zet voor de mededelingen op 29 november, we zetten de hoofdpunten voor u op een rij.

In het document is sprake van een maximum bedrag per begunstigde uit de eerste pijler van 60.000 of 100.000 euro per jaar. Dit moet bijdragen aan een meer evenwichtige verdeling van de middelen. Ook op een andere manier wil de EC aan meer evenwicht werken: de verschillen tussen toeslagen in Oost- en West-Europa moeten kleiner worden. “Alle boeren hebben te maken met dezelfde uitdagingen.”

Meer doelgericht

Alle betalingen die bijdragen aan de ‘groene architectuur’ moeten meer doelgericht, flexibel en samenhangend worden. Hierbij wordt niet alleen naar de vergroening in de eerste pijler gekeken maar ook naar crosscompliance, en milieu-, natuur- en klimaatmaatregelen in de tweede pijler. Dit omvat ook dat betalingen alleen worden verstrekt als aan voorwaarden voor milieu- en klimaatdoelen is voldaan. Dit is de ondergrens. De lidstaten van de EU krijgen een grotere rol bij het opstellen van de doelen en de controle dat deze doelen ook gehaald worden. De EC ziet graag dat coöperaties en collectieven met boeren hierin een rol gaan spelen.

Dit laatste is in lijn met het voornemen van de EC om lidstaten een grotere verantwoordelijkheid te geven bij het stellen van doelen in het GLB. Er moet een verschuiving komen van het geven van richtlijnen voor uitvoering naar het stellen van doelen. Zo kan er bijvoorbeeld ook ruimte komen voor een samenhangend pakket van maatregelen in de 1e en 2e pijler om milieu- en klimaatdoelen te realiseren. Hiermee wordt de ‘one size fitts all’-benadering verlaten.

Risicomanagement en jonge boeren

De EC wil  een permanent platform inrichten voor de uitwisseling van kennis en informatie over risicomanagement. Hiermee moet ook de kennis van de Europese boeren voor nut en noodzaak van risicomanagement-instrumenten groeien. Uiteindelijk moet dit leiden naar een heldere aanpak voor risicomanagement, waarin (Private) verzekeringen en EU-interventies een rol spelen. De aanpak kan per regio en per sector verschillen.

Er is ook aandacht voor bedrijfsopvolging in het document. Dit is een van de prioriteiten. Al ligt hier met name een grote rol voor de lidstaten weggelegd. Daarnaast wordt er nagedacht over middelen die het jongere generaties makkelijker maakt om te starten en voor oudere generaties om ruimte te maken voor de jongeren.

 

Bron: Agrafacts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *