EC publiceert belangrijkste elementen hervorming GLB

De Commissie, de Raad en het Europees Parlement (EP) hebben een politiek akkoord bereikt over de hervorming van het Gemeenschappelijk lLndbouwbeleid. Over de laatste punten werd eind september overeenstemming bereikt. De Europese Commissie heeft nu de belangrijkste elementen van dit politieke akkoord gepubliceerd. Aan bod komen de directe inkomenssteun, mechanismen voor marktbeheer, plattelandsontwikkeling en horizontale verordening.

Het akkoord moet nog formeel goedgekeurd worden door de Raad en het EP. De Commissie is momenteel bezig met het voorbereiden van de gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen die nodig zijn om de nieuwe voorschriften volgend jaar, dan wel met ingang van januari 2015, in werking te laten treden. Voor 2014 worden afzonderlijke ‘overgangsregels’ besproken. Deze zouden voor het eind van het jaar moeten worden goedgekeurd door de Raad en het Parlement.

Lees het hele document >>

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *