Eco-regelingen uitgetest in GLB-pilot

GLB-pilot Sectorale Bouwstenen zoekt zeventig boeren en tuinders die een aantal eco-regelingen op hun bedrijf willen uittesten. De bedrijfsmaatregelen waar deze ondernemers mee aan de slag gaan, komen voort uit een enquête en boerenbijeenkomsten die afgelopen jaar door de pilot zijn georganiseerd.  

De GLB-pilot Sectorale Bouwstenen is een van de zeven pilots die in de aanloop naar het nieuwe EU-landbouwbeleid worden uitgevoerd. LTO en het agrarisch collectief Natuurrijk Limburg voeren de pilot uit. Doel is om effectieve en inpasbare eco-regelingen te bedenken waarvoor draagvlak is in de sector. Dat is gebeurd via een enquête en regionale bijeenkomsten per sector.

BoerenNatuur meldt in een update over de vorderingen van de pilot dat 1.700 agrariërs de enquête hebben ingevuld en 550 boeren de bijeenkomsten bezochten. Met de uitkomsten worden plannen per sector gemaakt met daarin zogeheten keuzemenu’s met eco-regelingen. Er zit overlap tussen deze menu’s.

Momenteel is er naast het schrijven van de sectorplannen ook een werving gestart onder boeren en tuinders die hun steentje bij willen dragen door de opgestelde sectorplannen en bijbehorende keuzemenu’s in de praktijk te testen. Hieruit moet blijken of de maatregelen uitvoerbaar zijn of nog aangepast moeten worden. De uitkomsten leveren input op voor het Nationaal Strategisch Plan voor de nieuwe GLB-periode.

De GLB-pilot zoekt zeventig boeren die het keuzemenu voor hun sector willen uittesten. Belangstellenden kunnen zich hier melden: https://www.glbuitdepraktijk.nl/glbbedrijfsplan/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *