EFA – Vergroeningscertificaten

De verplichting om 5% van het bouwland in te vullen als Ecologisch Aandachtsgebied (EFA) is één van de drie maatregelen in het kader van de vergroening van het GLB. Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals de keuze voor een van de drie vergroeningscertificaten of equivalentpakketten.

Optie 1, het akkerbouwstrokenpakket inclusief vogelakkers, is het nationale equivalente pakket. Daarnaast zijn nog twee duurzaamheidscertificaten goedgekeurd door de Europese Commissie.

1. Akkerbouwstrokenpakket, inclusief vogelakkers

Het akkerbouw-randenpakket heet nu akkerbouw-strokenpakket inclusief vogelakkers. Dit pakket bestaat uit een beheerde akkerrand, waarbij vanggewassen, eiwitgewassen, landschapselementen (waarvoor een agromilieucontract voor onderhoud en beheer is afgesloten) en aangrenzende sloten kunnen meetellen.
Overzicht van maatregelen uit dit pakket >>

2. Pakket Veldleeuwerik

Het uitgangspunt van equivalentpakket Veldleeuwerik is dat Veldleeuweriktelers op 100% van het areaal werken aan verduurzaming van de bedrijfsvoering. Het Veldleeuwerikcertificaat toont dit aan. Als beloning voor deze inspanningen krijgen Veldleeuweriktelers meer mogelijkheden bij de invulling van de 5% EFA. Zij moeten naast dit certificaat dus wel voldoen aan 5% EFA.
Overzicht van maatregelen uit dit pakket >>
Lees ook de blog van Albert Jan Olijve van Stichting Veldleeuwerik >>

3. Pakket Biodiversiteit Plus

Dit pakket is een initiatief van o.a. de Rietgors. Het biedt ook gelijkwaardige maatregelen voor gewasdiversiteit en een ruimere keuze aan EFA-invullingen (bijvoorbeeld met extensieve graanteelt en/of het laten overstaan van graanstoppel in de winter). Het pakket is inmiddels goedgekeurd door Brussel, maar wordt in 2015 nog niet opengesteld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *