EFA – Vier opties voor invulling

Een belangrijk onderdeel van de hervorming van het GLB is de vergroening. Deze bestaat uit drie maatregelen: het behoud van blijvend grasland, gewasdiversificatie op bouwland en tot slot de verplichting om 5% van het bouwland in te richten als ecologisch aandachtsgebied (ecological focus area, EFA).

Ecologisch aandachtsgebied

Voor de invulling van ecologisch aandachtsgebied zijn er de volgende mogelijkheden, waarvan er een gekozen kan worden:

Vergroeningscertificaten of eqivalentpakketten >>

Een keuze uit de algemene lijst >>

Collectieve invulling >>

Er zijn weegfactoren vastgesteld voor de verschillende toegestane invullingen. Invullingen met een kleine bijdrage aan biodiversiteit hebben een weegfactor minder dan één, zodat meer hectares nodig zijn om aan de verplichting te voldoen. De weegfactor zorgt voor balans tussen ecologie en economie.

Bron: RVO.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *