Effectiviteit cross-compliance onduidelijk

De Europese Commissie weet  niet of de cross-complianceregels van het GLB ook echt leiden tot een duurzamere en milieuvriendelijkere landbouw. Dat concludeert de Europese Rekenkamer in een nieuw onderzoek naar de controlesystemen van cross-compliance.

Cross-compliance betekent dat boeren pas GLB-subsidie ontvangen als zij ook andere regels naleven op het gebied van bijvoorbeeld diergezondheid, dierenwelzijn en milieu. Ongeveer 7,5 miljoen boeren hebben met die regels te maken. Zij ontvingen in 2015 gezamenlijk ongeveer €47 miljard.

Over het onderzoek

In het onderzoek onderzochten controleurs of beheers- en controlesystemen voor cross-compliance doeltreffend waren en of ze verder vereenvoudigd kunnen worden. Zij hielden twee enquêtes onder betaalorganen en adviesorganen voor de landbouwsector, en bezochten drie lidstaten: Duitsland (Sleeswijk-Holstein), Spanje (Catalonië) en het Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland).

Geen zicht op effectiviteit en kosten

Volgens de Rekenkamer schiet de controle op de naleving tekort, en is onduidelijk of het systeem zijn doel bereikt en dus bijdraagt aan een duurzamere en milieuvriendelijkere landbouw. De beheers- en controlesystemen kunnen nog verder worden vereenvoudigd. Volgens de Rekenkamer heeft de Europese Commissie geen zicht op de kosten van de controle en de uitvoering van de regels. Bovendien houdt de Europese Commissie niet of nauwelijks bij waar de problemen liggen bij de naleving en welke maatregelen daarvoor kunnen worden genomen, aldus de Rekenkamer.

Lees het rapport op de website van de Europese Rekenkamer >

Of lees de berichtgeving op boerderij.nl (voor abonnees) >

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *