Enquête GLB-pilot ruim 1300 keer ingevuld

Zo’n 1.300 boeren en tuinders in Nederland hebben inmiddels de enquête van de GLB-pilot Sectorale bouwstenen ingevuld. Deze ondernemers denken mee over ‘boerderijproof-maatregelen’ binnen het nieuwe GLB.

De inzaai van een bufferstrook op klei met gras is een veel gehoorde wens, zo blijkt uit de voorlopige resultaten.

Keuzemenu

Boeren en tuinders krijgen via de GLB-pilot Sectorale Bouwstenen de kans om mee te denken over maatregelen die én passend zijn op hun eigen bedrijf en een bijdrage leveren aan milieu, biodiversiteit en klimaat. Deze maatregelen worden samengevoegd tot een soort keuzemenu waarmee boeren en tuinders aanspraak kunnen maken op hun hectarevergoedingen na 2021. Dit keuzemenu wordt aangeboden aan de schrijvers van het Nationaal Strategisch Plan wat de Nederlandse invulling voor het nieuwe GLB bevat.

Gewasrotatie

Naast vragen over bufferstroken bevat de enquête vragen over bijvoorbeeld de realisatie van winterbedekking, invulling van gewasrotatie en andere vormen van vergroening.
De eerste uitkomsten van de enquête worden besproken en verder uitgewerkt in de bijeenkomsten die de komende weken nog gepland staan door heel Nederland. Voor een overzicht van de bijeenkomsten en aanmelden, klik hier. De online enquête kan nog tot eind van dit jaar hier worden ingevuld.

Bron: www.glbuitdepraktijk.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *