Enquête over eenvoudiger aanvragen GLB-premies

Eenvoudig aanvragen, direct inzicht in wat het oplevert en geen kortingen en bezwaren meer. Kunnen we dat voor elkaar krijgen met het nieuwe GLB? RVO doet een oproep aan alle boeren en tuinders in Nederland om via een enquête te laten weten wat zij belangrijk vinden.

Afgelopen jaar hebben ruim 2.200 agrariërs meegedacht in de GLB-pilot Sectorale Bouwstenen over GLB-maatregelen die boerderijproof zijn. In de volgende fase van de pilot ligt de focus op de realisatie van een uitvoeringssysteem dat hierbij aansluit: eenvoudig, flexibel en stimulerend.

Passend bij boerenpraktijk

RVO wil de subsidies en haar systeem aanpassen aan de boerenpraktijk. Daarvoor onderzoekt de dienst samen met de GLB-pilot hoe dit het beste kan. Via een enquête kunnen agrarische ondernemers laten weten of de RVO op de goede weg is.
Het nieuwe GLB gaat toekomstbestendig boeren sterker belonen. Aan agrariërs wordt gevraagd om extra maatregelen op hun bedrijf te nemen die ten goede komen aan milieu, biodiversiteit en klimaat tegen een basispremie. Daarnaast kan er via aparte eco-regelingen aanspraak gemaakt worden op aanvullende toeslagen. Daarbij moet je denken aan de ontwikkeling van bloemenranden, kruidenrijk grasland en houtwallen.

Wensen

Die nieuwe regelingen moeten voor iedereen duidelijk en toegankelijk zijn. RVO wil de subsidies zo aanbieden dat:

  • ze eenvoudig zijn aan te vragen;
  • agrariërs snel inzicht krijgen in wat het hen oplevert;
  • agrariërs kunnen kiezen uit verschillende maatregelen;
  • we fouten niet bestraffen maar samen oplossen;
  • een agrariër zijn aanvraag ook later in het jaar nog kan aanpassen als dit nodig is.

Via deze link kan de enquête ingevuld worden: https://nl.surveymonkey.com/r/ServicegerichtGLB Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten en kan nog t/m 30 november. Bekijk ook direct de twee filmpjes over de plannen voor het nieuwe GLB.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *