EP-commissie voor uitstel strategisch GLB-plan

De landbouwcommissie van het Europese Parlement is voor uitstel van de indiening in Brussel van de Nationale Strategische Plannen. Als het aan de commissie ligt, hoeft dat pas in 2022 te gebeuren.

De landbouwcommissie stemde eerder deze week over de voorstellen van de Europese Commissie voor het GLB 2021 – 2027. Het advies van de landbouwcommissie komt pas na de Europese verkiezingen (eind mei) aan de orde in het voltallige parlement.

Mogelijk stuurt het nieuwe parlement de aanbevelingen terug naar de commissie omdat de EP-milieucommissie en de EP-landbouwcommissie verschillende ideeën hebben over de voorwaarden die moeten gelden bij uitbetaling van directe inkomenssteun. De milieucommissie wil daar meer voorwaarden aan stellen.

Gekoppelde steun

De landbouwcommissie houdt eraan vast dat lidstaten moeten kunnen kiezen voor gekoppelde steun. Nederland en Duitsland horen tot de landen die de gekoppelde steun – steun die is gekoppeld aan het aantal dieren of areaal – tot het minimum willen beperken. Landen in oostelijk en zuidelijk Europa willen die steun juist zoveel mogelijk behouden.

Afspraken tussen boeren

De Europese Commissie wil toestaan dat boeren afspraken met elkaar maken over de doorberekening van extra eisen aan de consument. De landbouwcommissie staat achter dat idee.

Wat betreft de landbouwcommissie worden de GLB-betalingen aan jonge boeren en de premies voor groene diensten (eco-schema’s) niet meegerekend bij aftopping van de maximale steun. Directe betalingen boven € 100.000 worden afgetopt als het aan de Europese Commissie ligt.

De Europese boerenbond Copa-Cogeca is blij met de standpunten van de landbouwcommissie. In een reactie zegt de bond dat een stap is gezet in de richting van handhaving van het landbouwbudget met meer gerichte betaling aan boeren.  Volgens Greenpeace laat de commissie boeren, natuur en klimaat in de kou staan.

Eén reactie op “EP-commissie voor uitstel strategisch GLB-plan”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *