Equivalentpakket Veldleeuwerik

De verplichte 5% EFA kan worden ingevuld met een van de drie duurzaamheidscertificaten. Stichting Veldleeuwerik heeft een variant ontwikkeld.

Telers die zijn aangesloten bij de Stichting Veldleeuwerik krijgen meer ruimte bij het verplicht invullen van 5% van hun areaal als Ecologisch Aandachtsgebied (EFA).

Meer keuzevrijheid

Het uitgangspunt van het Veldleeuwerik-vergroeningspakket is dat Veldleeuwerik gecertificeerde telers aantoonbaar intrinsiek gemotiveerde telers zijn die een grote toewijding tonen voor duurzame landbouw. Zij bewijzen met het Veldleeuwerik certificaat dat zij een actief deelnemer van Stichting Veldleeuwerik zijn. Daarmee verkrijgen zij meer keuzemogelijkheid bij de verplichting om 5% van het areaal in te vullen als ecologisch aandachtsgebied.

Voorwaarden en verplichtingen

Een voorwaarde om binnen de vergroening gebruik te kunnen maken van het Veldleeuwerikpakket is dat telers actief deelnemen aan de duurzaaheidssystematiek van Stichting Veldleeuwerik.

Dit omvat de volgende verplichtingen:

  • Telers dienen jaarlijks een goedgekeurd duurzaamheidsplan in te dienen (voor nieuwe telers mogelijk tot 1 juli);
  • Telers dienen deel te nemen aan een regiogroep en 8 Veldleeuwerik bijeenkomsten te volgen;
  • Telers nemen elk jaar tenminste 4 maatregelen op een van de 10 indicatoren van Stichting Veldleeuwerik en daarbij nemen zij elke 4 jaar tenminste 1 actie op elke indicator;
  • Telers tonen continue verbetering van hun bedrijfsvoering aan via het jaarlijks bijwerken van het duurzaamheidsprofiel.

Voordelen

  • Het Veldleeuwerikpakket biedt specifieke voordelen. De belangrijke verschillen t.o.v. het standaardpakket zijn:
  • Bij het gebruik van vanggewassen geldt de eis dat het vanggewas tenminste 8 weken moet staan in plaats van 10 weken.
  • Bij de aanleg van een beheerde akkerrand geldt geen minimale breedte van 3 meter en geen maximum van 6 meter. Bij Het Veldleeuwerikpakket is de minimale breedte 1 meter en de maximale breedte 20 meter, zodat ook overhoeken en/of geren gemakkelijk gebruikt kunnen worden voor een beheerde akkerrand.
  • De beheerde akkerrand hoeft niet tenminste 30% uit te maken van de gewogen oppervlakte van het totale pakket te bestaan én het is niet nodig om minstens 50% van de aangelegde akkerranden de winter over te laten blijven of meerjarig te laten staan.
  • Soja telt bij het Veldleeuwerikpakket mee als stikstofbindend gewas.
  • Sloten tot 6 meter breed en grenzend aan een akkerrand of aan een oever met beheerscontract tellen mee met een wegingsfactor 2.

Mogelijkheid tot stapelen

Belangrijk is dat men ook bij het Veldleeuwerik pakket vrij is, om binnen de kaders van de regeling, zonder beperkingen van arealen te stapelen om aan de totale vereisten van het ecologische aandachtsgebied (5% van het areaal) te voldoen.

Lees meer op veldleeuwerik.nl >>

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *