Er is behoefte aan verandering van het GLB

Als we een conclusie moeten trekken uit de onlinediscussie over het GLB na 2020 is het dat veel mensen vinden dat het huidige systeem moet veranderen. Het lijkt er op dat veel personen van mening zijn dat het huidige systeem niet naar tevredenheid functioneert. Er zijn veel nieuwe routes voor het GLB na 2020, we zetten ze hier kort op een rij.

Naar een voedselbeleid?

De gedachte van staatssecretaris Martijn van Dam om een koppeling te maken met voedselbeleid wordt als een constructieve gedachte omarmd. Er zijn vragen over hoe het er concreet uit moet zien,

“We moeten landbouw- en voedselbeleid niet over één kam gaan scheren”

“Hoe en waar vraagt natuurlijk meer denkkracht”

maar bijvoorbeeld een vleestaks wordt niet bij voorbaat van tafel geveegd.

“Zouden we niet de echte prijs van ons voedsel gaan betalen?”

“Interessante optie om met de btw te gaan spelen, maar dat vraagt om een breder debat dan alleen met partners rond het GLB”

Flexibeler?

Binnen het huidige GLB wordt vooral de blik gericht op de eerste pijler. Het moet flexibeler. Dat is wel wat anders dan vrijblijvend. Maar een koppeling met regio’s is nuttig om te verkennen.

“Als je GLB-geld koppelt aan maatschappelijke doelen ontkom je niet aan verschillende regelingen in verschillende regio’s”

“Boeren moeten maatregelen kunnen kiezen die passen bij de kansen in een regio”

Daarbij moet het levelplayingfield wel in beeld blijven.

“Het gelijke speelveld is het grote economische voordeel van bijvoorbeeld de EU”

“Meer flexibiliteit moet samengaan met eerlijk spel, zonder bevoodeling van bepaalde groepen”

Naar persoonsgebonden toeslagen?

Het mag van hectaregebonden  naar persoonsgebonden.

“Aan hectarebetalingen hangt voor mij de gevoelswaarde ‘boeren zijn een probleem’, ze moeten beloond worden voor het óplossen van problemen ”

“Waarom moet een boer hectaretoeslag krijgen en mogen andere beroepsgroepen gewoon failliet gaan?”

Al is niet iedereen het hier mee eens .

“Mij lijkt dat alle vormen van toeslag zo langzamerhand uit de tijd zijn”

“Mee eens, maar een systeem van persoonsgebonden toeslagen is geen fundamentele verandering”

Een vergaande suggestie is het omvormen van de eerste pijler naar persoonsgebonden budget om het vervolgens af te bouwen, met als onderbouwing het argument dat inkomensondersteuning een competentie is van de afzonderlijke lidstaten.De EU kan nog wel vergroeningsmiddelen inzetten

“Als je nieuwe (maatschappelijke) doelstellingen wilt realiseren dan moet je daar een apart subsidieprogramma voor inrichten”

Meer vergroening?

Deelnemers aan de discussie zijn het er overwegend over eens dat de ambities voor vergroening omhoog moeten.

“Het wordt boeren nu wel erg gemakkelijk gemaakt om aan de vergroeningseisen te voldoen”

“Je kunt geen beloning geven aan boeren die in stand houden wat er al is. Ook graslandboeren moeten iets gaan leveren voor hun vergroeningsgeld”

De suggestie is gedaan om dit te doen door duurzaamheidsschema’s van het bedrijfsleven te stimuleren. Bijvoorbeeld het ondersteunen van boeren die binnen de kaders van het project Veldleeuwerik werken. Dit geeft bij boeren en bij het bedrijfsleven een impuls richting duurzaamheid.

“Als de overheid de keuze laat, en de pijler-1 gelden afhankelijk stelt van deelname in zo’n bedrijfsleven-schema, dan zullen boeren druk uitoefenen op de industrie om met die schema’s te komen”

“Uiteindelijk is het de toekomst dat het bedrijfsleven het helemaal zelf regelt en groen en duurzaam produceert. Dan kan ook veel meer maatwerk worden geleverd”

Avontuurlijke discussie

Wat misschien nog wel het meest opvalt in de discussie is dat het besef doorklinkt dat het GLB in de huidige vorm niet houdbaar is. Natuurlijk zijn er ook personen en organisaties die weinig verandering willen, maar toch is te zien dat de discussie wat ‘avontuurlijker’ is dan in de vorige hervormingsperiode.  Dat is ook te lezen in de reactie van de personen van de NAJK en ZLTO. Het beloven een paar boeiende jaren te worden!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *