EU Agricultural Outlook Conference 2016

Op 6 en 7 december jongstleden werd in Brussel de tweede editie van de EU Agricultural Outlook Conference gehouden. Tijdens deze conferentie werden visies gedeeld en kon er gediscussieerd worden over huidige en toekomstige vraagstukken aangaande gemeenschappelijk landbouwbeleid in Europa. Hoofdthema’s als klimaatverandering en de toenemende vraag naar verschillende voedselbronnen stonden daarbij centraal.

Tien sessies over twee dagen

De eerste dag werd geopend door de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker. Deze dag stond in het teken van klimaatverandering en de uitdagingen die dit met zich meebrengt voor de landbouw. Zo werd in een van de sessies aandacht besteed aan de uitwerking van het klimaatakkoord in Parijs op het toekomstige landbouwbeleid. Tijdens de tweede dag stond de vraag naar verschillende voedselbronnen en de prognose voor de komende tien jaar centraal.

Juncker en Hogan aan het woord

Juncker zei tijdens zijn opening van de conferentie dat het landbouwbeleid voor een volgende verandering staat. Naast de verantwoording van het voeden van burgers wees hij daarbij ook op de verantwoording en het belang van de agrariërs voor de uitstraling van het landschap. Juncker gaf aan dat, hoewel er externe markten aangeboord moeten worden, de focus voor de toekomst moet liggen op de interne markt in Europa.

Ook Europees landbouwcommissaris Phil Hogan kwam aan het woord. Hij gaf aan dat het accent moet komen te liggen op jonge boeren om een verandering teweeg te brengen in de toekomst. Hij zei hier onder ander over: ‘’Er is geen tekort aan jonge mensen die boer willen worden, ze komen alleen te veel belemmeringen tegen’’ en ‘’Jonge hoog opgeleide boeren kunnen de laatste kennis op het gebied van ontwikkelingen, innovaties en techniek van het klaslokaal naar de boerderij brengen. Zij kunnen de precisielandbouw een nieuwe stimulans geven’’ aldus Hogan.

Diverse deelnemers

Tijdens de tweedaagse conferentie waren verschillende betrokken partijen vertegenwoordigd in de sessies. Stakeholders vanuit de EU als overheden, internationale organisaties, marktdeskundigen, academici, denktanks en andere betrokkenen. Op deze manier kon er vanuit verschillende invalshoeken naar diverse vraagstukken gekeken worden.

Meer info over de conferentie is te vinden op: EU Agricultural Outlook Conference 2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *