EU komt met voorstel vereenvoudiging vergroening

Eurocommissaris Phil Hogan (Landbouw) komt tijdens de bijeenkomst van de Landbouwraad op 18 juli met vijftien voorstellen om het vergroeningsbeleid eenvoudiger te maken. De voorstellen zijn het resultaat van consultaties en besprekingen met land- en tuinbouworganisaties van verschillende EU-landen, waaronder LTO Nederland.

In de voorstellen wordt afgestapt van de uiterste inzaaidatum voor vanggewassen (1 oktober). Ook moet de periode voor de gewasdiversificatie flexibeler, dus niet langer per se drie gewassen tussen 15 mei en 15 juli.

Daarnaast wil Hogan af van regels die voorschrijven hoe groot de kruin van een boom of de breedte van een akkerrand moet zijn. Ook akkerranden en bufferstroken worden mogelijk samengevoegd voor de berekening van het oppervlakte Ecologisch Aandachtsgebied.

Bron: nieuweoogst.nu

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *