‘EU-landbouwbeleid pakt averechts op natuur uit’

landbouwbeleid

Subsidies uit het Europees landbouwbeleid komen opvallend vaak terecht in gebieden waar het aandeel boerennatuur laag is. Tot die slotsom komt onderzoeksorganisatie Wageningen Environmetal Research (Alterra). Het onderzoeksinstituut voerde onderzoek (pdf 1,4MB) uit in opdracht van het Wereld Natuur Fonds (WNF).

Alterra bracht in kaart waar de € 750 miljoen euro aan Europese landbouwsubsidies bij Nederlandse boerenbedrijven terecht komt en hoe groot de natuurwaarden in die gebieden is.

Inkomenssteun

In Oost-Drenthe, Overijssel, Gelderse Vallei en het oostelijk deel van Noord-Brabant is veel inkomenssteun per hectare verleend en is de natuurwaarde op het boerenland laag. Het aantal gebieden met hoge natuurwaarden waar per hectare toch gemiddeld veel GLB-inkomenssteun wordt verstrekt, is schaars. Het WNF concludeert hieruit dat het Europese landbouwbeleid niet bijdraagt aan het noodzakelijke herstel van natuur in Nederland.

In het verleden had het gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) als doel het stimuleren van de landbouwproductie en het garanderen van goed inkomen voor de boer. Dat beleid was een succes, de landbouwproductie is enorm toegenomen. Inmiddels zijn de doelstellingen van het GLB veranderd. Boeren moeten nu ook maatregelen nemen die gunstig zijn voor milieu, natuur, landschap en biodiversiteit.  In de praktijk hebben deze echter niet of nauwelijks effect, zegt het WNF.

Hervorming

De natuurorganisatie pleit daarom voor een grondige vergroening van het Europese landbouwbeleid. Door boeren te belonen voor hun prestaties op het gebied van natuur en milieu komt het belastinggeld ten goede aan natuur en leefbaarheid. Hervorming van het GLB is volgens WNF ook in het belang van boeren. De landbouw is alleen toekomstbestendig met een gezonde bodem, schoon water en voldoende insecten om gewassen te bestuiven.

“Om voor elkaar te krijgen dat de landbouw in Nederland over twintig jaar in balans is met natuur en milieu, moeten we die transitie nu in gang zetten”, zegt Natasja Oerlemans, hoofd landbouw bij WNF. “Vergroening van het Europees landbouwbeleid is daarvoor een belangrijke en noodzakelijke stap, bijvoorbeeld door boeren veel meer dan nu te belonen voor hun prestaties op het gebied van natuur en milieu.”

landbouwbeleid
(klik op de afbeelding voor een grotere weergave)
In rode gebieden gaat hoge GLB-inkomenssteun samen met lage natuurwaarden op boerenland. Blauwe gebieden zijn gebieden met hoge natuurwaarden en ook veel GLB-inkomenssteun. In groene gebieden krijgen boeren relatief minder inkomenssteun en zijn de natuurwaarden groot.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *