EU-landbouwbudget met 5% omlaag

De uitgaven voor het GLB gaan in de periode 2021-2017 omlaag met 5% naar €365 miljard. Dat blijkt uit de meerjarenbegroting (MFK) die op 2 mei is gepresenteerd door de Europese Commissie.

Günther Oettinger
EU-begrotingscommissaris Oettinger

In de voorstellen van EU-begrotingscommissaris Oettinger daalt het budget voor directe betalingen aan boeren met 4 procent. De post regionale ontwikkeling krimpt met 7 procent. Voor natuur-, milieu en klimaatdoelen trekt de Europese Commissie 15 procent meer uit.

Brexit

De commissie wil de totale EU-begroting met €300 miljard verhogen.. De begroting moet worden aangepast vanwege het vertrek van de Britten uit de EU. Hierdoor ontstaat een gat van €13 miljard. Daarnaast staat de EU voor extra uitgaven voor bewaking van de buitengrenzen, terreurbestrijding en immigratie. Ook wil de Europese Commissie geld vrijmaken voor innovatie.

Maximale premie

Uit de meerjarenbegroting blijkt dat de commissie toe wil naar een maximale premie per agrarisch bedrijf. Een concreet bedrag wordt niet genoemd. Om een premie te ontvangen, moet aan extra voorwaarden worden voldaan op het gebied van milieu en klimaat.

Hogan positief

Phil Hogan

Landbouwcommissaris Hogan spreekt van een faire begroting. “Ik vind dat de boeren er goed vanaf komen, gezien de Brexit en de extra uitdagingen in de EU”, zegt Hogan. Hij verwacht dat kleine en middelgrote bedrijven nauwelijks gekort worden op hun premie als lidstaten de voorstellen voor begrenzing van de maximale premie goed uitvoeren.

Ontmoedigend

De korting op het landbouwbudget wringt, reageert LTO-voorzitter Marc Calon. “Een lager budget draagt niet bij aan een hoger ambitieniveau. Het kan zelfs ontmoedigend werken.” LTO vindt dat het GLB-budget minimaal in stand moet blijven, zeker in de eerste pijler.

Boeren kunnen zeker bijdragen aan herstel van de biodiversiteit en klimaatherstel, stelt de LTO-voorzitter. ‘Maar dat is niet gratis. Het is een maatschappelijke dienst die zij leveren en daar moet je boeren en tuinders voor compenseren.”

Verzet kabinet

Marc Calon

Het Nederlandse kabinet is fel tegen verhoging van de begroting. Premier Rutte vindt de begroting oneerlijk en onacceptabel, mede omdat de Nederlandse korting van € 1 miljard op de Europese afdracht wordt geschrapt.

De regeringsleiders van de EU-lidstaten en het Europese Parlement moeten nog met de nieuwe begroting instemmen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *