EU-landbouwministers nog verdeeld over nieuw GLB

De Europese landbouwministers hebben op een aantal punten nog geen overeenstemming over het nieuwe GLB. Zolang de regeringsleiders nog geen besluit hebben genomen over de meerjarenbegroting willen de landbouwministers zich niet binden aan definitieve afspraken over het GLB in 2021 – 2027.

Dat bleek afgelopen maandag tijdens de vergadering van de 28 landbouwministers.
Er bestaat ook nog steeds verdeeldheid in de landbouwraad over de gewenste koers, vooral in relatie tot het beschikbare budget. Zo pleitte de Ierse landbouwminister Michael Creed voor een ruimer landbouwbudget. Als er niet meer GLB-geld beschikbaar komt voor de agrarische sector blijven de ambities wat ze zijn, namelijk ambities, aldus Creed.

Maatschappelijke diensten

Directeur-Generaal Marjolein Sonnema van LNV verving minister Carola Schouten. Zij pleitte voor een meer gerichte besteding van de landbouwmiddelen. Meer gerichte betalingen voor maatschappelijke diensten en minder klassieke inkomenssteun. Beloning voor de vervulling van maatschappelijke diensten moet in het nieuwe GLB voorop staan, aldus Sonnema.

Dat standpunt wordt niet door alle landen gesteund. Naast Ierland is bijvoorbeeld Frankrijk bij monde van landbouwminister Didier Guillaume er geen voorstander van dat hogere milieu- en klimaateisen aan boeren worden gesteld zonder dat daar voldoende budget voor is. Hij deed een oproep om het landbouwbeleid vanuit Brussel aan te sturen.

Bron: Boerderij.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *