EU-parlement: 30% voor eco-regelingen

Foto: Europese Unie

Het Europese Parlement vindt dat minimaal 30% van het GLB-budget voor directe betalingen moet worden besteed aan eco-regelingen. Het parlement heeft afgelopen vrijdag ingestemd met de hoofdlijnen van het GLB-pakket. Op een aantal onderdelen pleiten de Europarlementariërs voor aanpassingen.

De Europese landbouwministers besloten vorige week dat 20% van het budget voor inkomensondersteuning bestemd moet worden voor eco-regelingen die bijdragen aan klimaat, milieu- en natuurdoelen. Zowel het parlement als de Raad van Landbouwministers vindt dat elke lidstaat eco-regelingen aan hun boeren moet aanbieden. Boeren blijven wel vrij om hieraan deel te nemen.

Triloog

De punten van verschil komen op tafel tijdens de zogeheten triloog-onderhandelingen tussen Europese Commissie, Raad van Landbouwministers en het Europese Parlement. De inzet is dat deze onderhandelingen in het voorjaar van 2021 tot een akkoord leiden. Het budget voor de eco-regelingen is daar een belangrijk onderdeel van.

Amendementen

Het parlement stemde vorige week over een groot aantal amendementen. Daar kwam uit:
• Om kleine boeren te steunen wil het EP 6% van de basisvergoeding besteden aan een hogere premie voor de eerste hectares.
• De steun aan boeren boven de €60.000 per bedrijf moet geleidelijk worden verlaagd met een maximum van €100.000.
• De lidstaten moeten minstens 4% van hun GLB-budget voor rechtstreekse betalingen gebruiken om jonge boeren te ondersteunen.
• Het parlement moedigt lidstaten aan om 10% van het landbouwareaal te bestemmen voor landschapsontwikkeling zoals hagen, bomen en vijvers.

LTO: realistisch pakket

In een reactie op de besluiten van Raad van Landbouwministers en Europees Parlement spreekt LTO Nederland over een realistisch GLB-pakket. LTO-bestuurder Leon Faassen: “Het akkoord van het Europees Parlement is ambitieus, met een stapeling van bestaande en nieuwe maatregelen. Toch zien we het als stapje in de goede richting, waarbij boeren en tuinders terecht beloond worden voor de acties die zij ondernemen. Het is goed dat er nu een realistische deal ligt, waarbij de Green Deal met haar hoge doelstellingen niet bekostigd wordt met boerengeld.”

Forse kritiek

Vanuit progressieve hoek klinkt forse kritiek op de besluiten zoals die door de landbouwministers en EP zijn ingenomen. Volgens Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) komt er van de verduurzaming van de landbouw weinig terecht. Hij vindt dat harde groene eisen aan boeren gesteld moeten worden om hun bedrijfsvoering aan te passen. ”Het Europarlement en de landbouwministers hebben dat nagelaten. Kostbare tijd is verspild.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *