EU-Rekenkamer kritisch over GLB-voorstellen

Meer verantwoordelijkheid voor de lidstaten bij de invulling van het GLB vereist een totaal nieuw uitvoeringssysteem. Dat schrijft de Europese Rekenkamer in een document over het gemeenschappelijke landbouwbeleid.

Europese Commissie stelt voor om de lidstaten meer verantwoordelijkheid te geven bij de invulling van het nieuwe GLB (2021 – 2027). Bijvoorbeeld waar het gaat om de vaststelling van de prestatiedoelen en de monitoring.

Dat kan volgens de rekenkamer alleen succesvol uitpakken als aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan:
• de streefdoelen (‘relevant, ambitieus en verifieerbaar’) moeten zijn afgestemd op de bredere EU-doelstellingen;
• de maatregelen moeten wetenschappelijk zijn gefundeerd;
• de prestaties moeten scherp worden gemonitord en geëvalueerd;
• er moet een verantwoordingssysteem komen dat zekerheid geeft over de naleving en de prestaties.

De rekenkamer wijst erop dat de doelen van de vergroeningsmaatregelen die bij de laatste GLB-hervorming werden ingevoerd, niet waren gekwantificeerd. Niet alleen wat betreft de beoogde resultaten maar ook niet wat betreft de bijdragen van de maatregelen aan milieu en klimaat. “Dit wijst op een bestedingscultuur in plaats van een prestatiecultuur”, zei João Figueiredo van de Europese Rekenkamer bij de presentatie van het rapport.

Meer informatie: persbericht Europese Rekenkamer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *