Europees Innovatie Partnerschap Agri: veel meer dan een subsidiepotje!

Nederland is internationaal koploper in agro-innovatie. Onze agro-tech bedenkt prachtige oplossingen, onze landbouwuniversiteit is vermaard en onze agrariërs moderniseren voortdurend. Maar halen we genoeg rendement uit onze innovaties? En is onze voorsprong over 5 jaar nog steeds vanzelfsprekend?

Koploper zijn en blijven

“We zijn koploper!” Ja, en dat vinden de Fransen, Spanjaarden, Duitsers, Oostenrijkers, Israëliërs, Chinezen en Amerikanen ook ….. van zichzelf.

Koploper blijf je door innovatie. Het Europees Innovatie Partnerschap (EIP) is een Europees programma dat innovatie moet stimuleren door onderzoek en praktijk bij elkaar te brengen. Het EIP-Agri is niet het zoveelste subsidiepotje. Meedoen levert niet alleen het gebruikelijke lijstje van afzonderlijke innovatie-pilots die al dan niet weer uit beeld verdwijnen.  Het EIP-Agri zorgt dat projectresultaten worden vertaald in business. Het EIP-Agri werkt als een ‘voorportaal’ naar de omvangrijke onderzoeks- en innovatiemiddelen van Europa. En het bouwt aan een Europees agri-kennisnetwerk: daar moet Nederland vol in zitten. Meedoen aan het EIP-Agri is daarom noodzaak. Dat zeggen ook de topsectoren Agri&Food en Tuinbouw&Uitgangsmaterialen en LTO Nederland.

Het EIP-Agri – leg eens uit?

Europa heeft voor vijf bijzonder urgente opgaven het instrument Europees Innovatie Partnerschap ingericht, voor Active Healthy Ageing, Smart & Sustainable Cities, Resource Efficiency, Water en voor Agriculture Productivity & Sustainability. De EIP’s en in het bijzonder EIP-Agri, zijn bedoeld om:

  • kennis van bedrijfsleven versneld te verbinden met de kennis van overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen;
  • hierbij voor het eerst de nadruk te leggen op de grote waarde van praktijkkennis en creatieve ideeën van ondernemers, vooral te vinden bij het MKB en het primaire bedrijfsleven: voor het EIP-Agri staat de ondernemer aan het roer;
  • groepen uit verschillende landen met elkaar in contact te brengen zodat nog meer open innovatie ontstaat;
  • een samenwerkingsidee te ondersteunen in de vorm van een zogenaamde Operationele Groep, waarover de ondernemer de leiding heeft;
  • direct geld beschikbaar te stellen voor de kosten van én de samenwerking én de ontwikkeling van innovaties;
  • via de groep snel urgente onderzoeksvragen boven water te halen en deze op te nemen in de calls van Horizon 2020, dat een verhoogd budget van ruim 70 miljard euro omvat: hiervan kunnen de Operationele Groepen vervolgens gebruik maken;
  • samen tot oplossingen te komen die niet eindigen bij een prototype, maar die op weg worden geholpen tot en met marktintroductie, maakindustrie, uitrol en export.

Hoe precies is nog een ontdekkingsreis, maar daar zijn koplopers in hun element.

Te moeilijk voor boeren?

De wereld verandert snel en de concurrentie neemt toe, Europa is de enige mogendheid die nauwelijks profiteert van het wereldwijde herstel. Binnen Europa is het met Nederland ook niet best gesteld, voldaan achterover leunen lijkt geen goed idee.

Maar wat heeft het EIP-Agri daarmee te maken?  Boeren zijn met hun praktijkkennis toch geen partij voor de grote kennisinstellingen? Boeren houden toch niet van samenwerken en al zeker niet over de grens? Verkeerde veronderstellingen. Europa heeft juist dringend behoefte aan praktijkkennis. En er zijn genoeg voorbeelden van Nederlandse boeren die probleemloos kennis uitwisselen met collega’s in het buitenland. Eén blik in de keuken zegt hen meer dan een cursus Frans.

Achteroverleunen of meedoen? Een workshop in Brussel over de mogelijkheden van het EIP was in 1 minuut 14 seconden volgeboekt. Nu al zijn meer dan 50 Europese regio’s druk om innovatiethema’s op te pakken. De Nederlandse regio’s horen erbij en dat begint met meedoen in eigen land. We maken daarbij gebruik van POP3, het nieuwe EU plattelandsontwikkelingsplan voor 2014 – 2020. Elke EU-lidstaat kan het eigen Plattelandsfonds namelijk gebruiken om alle kosten van EIP-projecten mee te financieren – met uitzondering van het fundamenteel onderzoek.

Servicepoint

Europa heeft in Brussel een stevig en professioneel Service Point ingericht dat mede door de Dienst Landelijk Gebied wordt bemenst en dat ondernemers en Operationele Groepen dagelijks helpt. Onder meer om contact te leggen met collega’s elders in Europa en partners te vinden en om aansluiting met de Europese Agro-kennisnetwerken te borgen.
Laten we zorgen dat we daar snel kind aan huis zijn!

 

Annemiek Canjels,
Provincie Limburg, cluster Economie & Innovatie, contactpersoon EIP-Agri voor en namens IPO

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *