Europees Parlement niet akkoord met EU-begroting

Foto: Europese Unie

Het Europees Parlement is niet akkoord met de EU-meerjarenbegroting. Hierover hadden de regeringsleiders eerder deze week een akkoord bereikt. Het parlement eist aanpassingen van de begroting.

Volgens de meerderheid in het parlement moet meer geld worden uitgetrokken voor gezondheid, jongeren, wetenschap en klimaat. Er moeten ook harde garanties komen dat er geen EU-subsidies gaan naar landen die de rechtsstaat niet handhaven.

Akkoord regeringsleiders

De regeringsleiders van de EU-lidstaten bereikten eerder deze week overeenstemming over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) en het corona-herstelfonds. In het MFK is 258 miljard gereserveerd voor directe betalingen aan boeren en voor marktregelingen.

Het Europese landbouwbudget gaat volgens het akkoord van de regeringsleiders in de periode 2021 – 2027 met circa 10% omlaag in vergelijking met de lopende periode. Nederlandse boeren leveren in vergelijking met hun collega’s uit andere lidstaten meer in. Landbouworganisatie LTO is verontwaardigd.

Verschil in ha-steun wordt kleiner

De regeringsleiders spraken af dat landen waar de hectaresteun onder het Europese gemiddelde ligt geld krijgen van landen met hogere steunbedragen. Ook wordt het steunbedrag op een minimumniveau gebracht van €200 per hectare in 2022. Dit bedrag stijgt in de loop van de zeven jaar naar €215 per hectare. In Nederland krijgen de boeren op dit moment €370 per hectare. Het verschil tussen de lidstaten wordt kleiner. Nederland heeft zich altijd verzet tegen deze zogeheten externe convergentie, maar minister-president Rutte is er deze week wel mee akkoord gegaan.

Kritiek van LTO

Bestuurder Léon Faassen van LTO Nederland, heeft forse kritiek op de uitkomst van de onderhandelingen: “Boeren en tuinders staan onder grote druk en de Europese Commissie legt de komende jaren extra duurzaamheidseisen op. Onbegrijpelijk dat  daar nu geen extra geld voor wordt vrijgemaakt.”

Volgens Faassen willen veel boeren en tuinders verder verduurzamen, maar het moet wel betaald kunnen worden. “Als LTO geven we al geruime tijd aan dat duurzaamheidsplannen zoals de Van-boer-tot-bord-strategie en Biodiversiteitstrategie niet met nog meer efficiëntie en kostprijsverlagingen betaald kunnen worden. Groene ambities zijn niet gratis!”

Tweede pijler ook gekort

Ook op de tweede pijler van het GLB wordt gekort. Voor wat betreft plattelandsontwikkeling omvat de korting zo’n 11%. Vijftien landen krijgen overigens meer geld uit het plattelandsontwikkelingsfonds, waaronder België, Frankrijk en Duitsland. Nederland staat niet in dat rijtje. In Nederland gaat een behoorlijk deel van het geld voor de tweede pijler naar agrarisch natuurbeheer.

De start van de nieuwe GLB-periode is verschoven naar begin 2023. Tot die tijd wordt het huidige beleid doorgetrokken, maar wel onder de nieuwe begroting. Er is dus minder geld beschikbaar. Over die begroting is na de kritiek van het Europees Parlement het laatste woord nog niet gezegd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *