Europese Commissie: nadenken over voldoende EU-budget

Als Europa andere accenten wil leggen, dan moet er voldoende geld worden vrijgemaakt. Een van de opties is om te bezuinigen op de toekomstige gelden voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker.

De Europese Commissie heeft voor de Europese regeringsleiders uiteen gezet wat het betekent als er binnenkort besluiten worden genomen over de EU-begroting. Het onderwerp komt volgende week ter sprake tijdens een informele bijeenkomst in Brussel van 27 staatshoofden en regeringsleiders.

Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker wil aan de vooravond van de bijeenkomst duidelijk maken dat de regeringsleiders beseffen dat als ze keuzes maken er ook geld beschikbaar moet zijn om de ambities waar te maken. Als ze bijvoorbeeld zouden besluiten om de EU-buitengrenzen beter te beschermen dan vergt dat een bedrag van minstens € 20 tot € 25 miljard per jaar, oplopend tot zelf € 150 miljard.

Bezuinigingen

De Commissie werkt in een notite uit wat de financiële consequenties zijn om voorstellen voor nieuw beleid te kunnen financieren. Om nieuwe ambities niet alleen te financieren met nieuw geld is ook gekeken naar bezuinigingen, onder andere op het landbouwbudget.  Van de € 400 miljard die momenteel naar het GLB gaat , is € 300 miljard bestemd als inkomenssteun voor landbouw. De resterende € 100 miljard gaat naar plattelandsontwikkeling.

De inkomenssteun aan de boeren staat meer ter discussie dan de middelen die voor plattelandsontwikkeling ingezet worden. De Commissie zegt dat sleutelen aan het systeem van inkomenssteun – los van het geld dat de bezuiniging oplevert- de mogelijkheid biedt om subsidies meer resultaatgericht in te zetten. Nu gaat 80% van de inkomenssteun naar 20% van de bedrijven. Een andere verdeelsleutel biedt mogelijkheden om de landbouw in bepaalde regio’s te handhaven of boeren te stimuleren naar meer duurzame productiemethoden.

Drie scenario’s

De commissie heeft drie scenario’s uitgewerkt. Het eerste scenario gaat min of meer uit van budgetbehoud zodat ook na 2020 nog 37 procent van het EU-budget beschikbaar is voor inkomenssteun. Het tweede scenario levert een besparing van € 120 miljard, oftewel 11% van het EU-budget. Dit zou in veel lidstaten een daling van 10 % van het landbouwinkomen betekenen. In sectoren die erg afhankelijk zijn van de inkomenssteun, zoals de vleesveehouderij, kan de inkomensdaling nog groter zijn.

Een derde scenario pakt met een bezuiniging van € 60 miljard wat milder uit. Deze bezuiniging van 5,5% van het EU-bduget is minder groot en pakt minder desastreus voor de boeren uit, alhoewel er wel verschillen per sector zijn.

 

Onder ogen zien

Met deze notitie is de boodschap van de Europese Commissie  aan de vooravond van de EU-top richting de Europese leiders helder. “Als de EU besluit tot hogere ambities, moeten de financiele consequenties daarvan ook onder ogen worden gezien”, aldus de commissie.

Meer info: Multiannual financiel framework post-2020

Factsheet: What kind of Europe for our future?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *