Europese kennisuitwisseling over toekomst GLB

Het is voor alle EU-landen een nieuw fenomeen: het opstellen van een Nationaal Strategisch Plan voor het GLB. Belangrijk onderdeel daarbinnen zijn de eco-schema’s. Daarom was het een goede timing van het ministerie van LNV en de provincie Fryslân om deze maand een driedaagse conferentie te organiseren over deze onderwerpen.

CAP-conferentieOngeveer 150 personen uit 25 lidstaten en de Europese Commissie (EC) hebben zich van 6 tot 8 februari gebogen over de maatregelen die in de NSP’s kunnen worden opgenomen voor meer biodiversiteit en minder klimaatverandering.

Goede praktijken

De gastheren hebben ter inspiratie voorbeelden laten zien van landbouwpraktijken zoals door de Nederlandse agrarische collectieven worden toegepast. Die werden ook in het veld zichtbaar tijdens excursies naar voorbeelden van duurzame melkveehouderij- en akkerbouwbedrijven.

Ook zijn workshops gehouden waarin adviezen vanuit wetenschap en praktijk werden verstrekt. De lessen die hieruit zijn getrokken, omvatten vooral dat het goed is als meer geld aan doelgerichte maatregelen wordt besteed, en dat het van groot belang is dat overheden, landbouworganisaties, wetenschappers en ngo’s met elkaar in gesprek blijven. Alleen dan kom je verder.

Eco-schema’s op maat

In de uitwisseling tussen lidstaten is ook naar voren gekomen dat flexibiliteit een vereiste is om te zorgen dat elke lidstaat eco-schema’s op maat kan maken. Gelukkig voorziet het voorstel van de Europese Commissie daarin.

Binnen het raamwerk van de EC is het voor elk land nog steeds een grote opgave om doelgerichte publieke diensten te ontwerpen, waar natuur- en klimaatdoelen mee worden bereikt en waar boeren mee uit de voeten kunnen. Tegelijkertijd moet ook nog het level-playing field in de gaten worden gehouden om te voorkomen dat boeren in het ene land aan veel zwaardere regels moeten voldoen dan boeren in een ander land.

Voorzitterschap Roemenië

Dat zijn de opgaven voor het komende jaar. In dit half jaar gebeurt dat onder voorzitterschap van Roemenië. De staatssecretaris voor landbouw van Roemenië heeft in een inleiding op de eerste dag uiteengezet hoe dit voorzitterschap ingevuld gaat worden.

Niet alleen in de periode van het Roemeens voorzitterschap gaan de Nationale Strategische Plannen een rol spelen, maar ook in de twee periodes erna. Want zelfs de vertegenwoordigers van de EC denken dat de deadline van eind 2019 niet wordt gehaald.

Inspirerend

De deelnemers vonden het een inspirerend congres. Zij zagen de driedaagse als een eerste stap in de ingewikkelde puzzel om doelgerichte betalingen voor de eigen lidstaat te ontwerpen.

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe dat in de praktijk vorm te geven, doelgericht en praktisch uitvoerbaar door degenen die het moeten uitvoeren, namelijk de boeren. Er werd voorzichtig geopperd dat een vervolgconferentie over de implementatie van het nieuwe GLB door een andere lidstaat hieraan kan bijdragen.

Meer info:
Terugblik op GLB-conferentie

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *