Europese Rekenkamer: vergroening niet effectief

De vergroeningsmaatregelen uit het huidige GLB hebben niet of nauwelijks effect op milieu en klimaat. Dat blijkt een rapport van de Europese Rekenkamer. De regels zijn complex en vanuit milieuoogpunt niet doeltreffend, meldt de rekenkamer.

De EU geeft 12 miljard euro per jaar uit aan vergroeningsmaatregelen, ofwel 30% van het GLB-budget en dat komt overeen met bijna 8% van de hele EU-begroting.

Onderzoek in vijf landen

Het onderzoek van de Europese Rekenkamer is uitgevoerd in vijf lidstaten: Griekenland, Spanje, Frankrijk, Polen en Nederland.

“Vergroening blijft in wezen inkomenssteun”, zei Samo Jereb, lid van de Europese Rekenkamer, tijdens de presentatie van het onderzoek. “Vergroening zoals die momenteel wordt uitgevoerd, leidt niet bij aan een aanzienlijke verbetering van de milieu- en klimaatprestaties van het GLB.”

De onderzoekers van de rekenkamer veronderstellen dat een groot deel van de vergroeningsmaatregelen ook door boeren zouden zijn uitgevoerd als zij daar geen vergoeding voor zouden krijgen. Zij schatten dat vergroening slechts op 5% van de landbouwgrond in de EU heeft geleid tot een duurzame landbouwpraktijk.

Meer keuzevrijheid

Landbouwcommissaris Hogan presenteerde onlangs zijn voorstellen voor het GLB 2020-2026. Hij wil lidstaten meer keuzevrijheid geven bij de invulling van het GLB, bijvoorbeeld bij het nemen van vergroeningsmaatregelen. De Europese Rekenkamer zet hierbij een kanttekening. Als lidstaten uit verschillende opties kunnen kiezen, moeten zij wel aantonen dat deze doeltreffend en doelmatig zijn voor het bereiken van de beleidsdoelstellingen.

Persbericht Europese Rekenkamer. (pdf)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *