Experts: voedselpolitiek drastisch hervormen

Drastische hervorming van het GLB is randvoorwaarde om te komen tot een duurzame en gezonde voedselketen. Dat is een van de conclusies uit het rapport Towards a common foodpolicy for the European Union. Het rapport is geschreven door International Panel of Experts on Sustainable Food Systems (iPES FOOD).

rapport Towards a common foodpolicy for the European UnionIn iPES FOOD zijn experts actief die het politieke debat voeden met ideeën om voedselsystemen te hervormen.

Het recent gepubliceerde rapport is mede gebaseerd op interviews met vierhonderd vertegenwoordigers uit de landbouw, voedselverwerkende industrie, maatschappelijke organisaties, wetenschap en politiek. Het panel maakt zich grote zorgen over het huidige voedselsysteem. De negatieve impact van de productie op het milieu is groot, het aantal boeren daalt snel en steeds meer mensen eten ongezond en vooral te veel.

Hervorming voedselpolitiek

Het panel pleit ervoor om het roer om te gooien. Voorgesteld wordt om te komen tot een multisectorale hervorming van het voedselbeleid op Europees, landelijk en regionaal niveau. Voedselpolitiek zou een stevige plek moeten krijgen in de Europese Commissie en het Europees Parlement.

GLB aanpassen

Een deel van de aanbevelingen van het expertpanel is gericht op het GLB. Vergaande verduurzaming van de landbouwproductie kan en moet via de GLB-betalingen worden aangestuurd. Het panel wil de voedselketens verkorten met daarbij hogere prijzen voor producenten.

Rapport Towards a Common Food Policy for the EU

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *