Film over GLB-pilots vertoond op symposium 3 december

De ervaringen van de zeven GLB-pilots zijn gebundeld in een film, die op 3 december wordt vertoond tijdens het online GLB-symposium. De film is nu ook op deze website te zien.

De film “De landbouw kan groener!” laat zien wat de pilots de afgelopen twee jaar hebben gedaan. Conclusie: boeren blijken gemotiveerd de landbouw verder te verduurzamen als zij zélf de maatregelen kunnen kiezen die passen bij hun bedrijf en bij de opgaven voor het gebied, en die marktconform worden beloond. In de film komen verschillende pilotdeelnemers aan het woord over de maatregelen en ideeën die ze in de pilot hebben ontwikkeld en getest. De film geeft een fraai beeld van de diversiteit van de pilots en maakt tegelijk de samenhang duidelijk door de gezamenlijke lessen uit de afgelopen twee jaar voor het voetlicht te brengen.

Vele honderden boeren dachten mee

De pilots hebben zich vooral gericht op een zinvolle invulling van de toekomstige ecoregeling, maar ontwikkelden ook ideeën over een goede aansluiting tussen ecoregeling, conditionaliteit en agrarisch natuurbeheer. In de pilots vertaalden boeren zelf de GLB-duurzaamheidsdoelen naar veldmaatregelen voor biodiversiteit, landschap, bodem, water en klimaat. Hiervoor stelden ze gebiedsplannen en sectorplannen op en ontwikkelden ze maatregelenmenu’s en puntensystemen om de inspanningen te waarderen. In totaal dachten vele honderden boeren mee over werkbare manieren om het GLB verder te vergroenen.

Meer over de zeven pilots >

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *