Forse kritiek EU-Rekenkamer op GLB-voorstel

De Europese Rekenkamer heeft forse kritiek op de GLB-voorstellen van de Europese Commissie. De milieu- en klimaatdoelen zijn niet duidelijk omschreven en ook niet gekwantificeerd, stelt de rekenkamer.

EU-landbouwcommissaris Phil Hogan

Volgens het advies van de Europese Rekenkamer dat deze week is gepubliceerd, blijft de voorgestelde hervorming van het GLB achter bij de ambities van de Europese Unie voor een groene en robuuste aanpak die op prestaties is gebaseerd.

Klimaatdoelen

De rekenkamer constateert dat de Europese Commissie in het voorstel voor het GLB 2021 – 2027 hoge prioriteit geeft aan milieu- en klimaatdoelen. Omdat die doelen echter niet helder zijn geformuleerd, laat staan gekwantificeerd, is het onduidelijk hoe het voorgestane groene landbouwbeleid beoordeeld of gemeten moet worden. “Bovendien lijkt de schatting van de Commissie van de bijdrage van het GLB aan het bereiken van de klimaatdoelen van de EU onrealistisch”, aldus de rekenkamer.

Hectaretoeslagen

De rekenkamer stelt dat de beleidskeuzen van landbouwcommissaris Phil Hogan voor de volgende GLB-periode veel gelijkenis vertoont met het huidige GLB. Het grootste deel van het landbouwbudget wordt na 2020 weer direct uitbetaald aan boeren in de vorm van hectaretoeslagen. “Dit instrument is niet geschikt om milieuvraagstukken aan te pakken en ook niet doelmatig om de inkomens van boeren te ondersteunen”, staat in het advies van de rekenkamer.

Prestatiegericht

De rekenkamer juicht toe dat het GLB meer prestatiegericht wordt ingevuld. Het voorstel van de Europese Commissie ontbeert echter de noodzakelijke elementen van een doeltreffend prestatiesysteem. “Het GLB moet meer prestatieprikkels bevatten en ook doelen die duidelijk zijn gekoppeld aan resultaten en impact.”

Persbericht Europese Rekenkamer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *