Frank Berendse in Nature: ‘Voer gezondheids- en milieubelasting in in nieuw GLB’

Voormalig hoogleraar natuurbeheer Frank Berendse pleit in Nature voor een milieubelasting op pesticiden, antibiotica, veevoer en mest.

Milieubelasting in het nieuwe GLB

“Nu het debat over het nieuwe GLB op stoom komt, stel ik voor een belasting in te voeren op de aankoop van pesticiden, antibiotica en geïmporteerd veevoer zoals soja”, schrijft Berendse in zijn artikel ‘Health and environment: Add a tax to the EU agricultural policy’. “Boeren die aan duurzaam natuurbeheer doen moeten worden beloond met een hoger inkomen en meer maatschappelijk respect.”

Minder subsidiegeld

Eerdere GLB-maatregelen zoals de vergroening zijn niet erg succesvol gebleken. De GLB-subsidies voor boeren beslaan nog maar 40% van het totale GLB-budget, en vanwege bezuinigingen zal daar nog meer in gesneden worden. Berendse draait het daarom om: duurzaam produceren moet niet méér beloond worden met subsidies, onduurzaam produceren en ongezond voedsel moet juist meer worden belast.

Marktgedreven transitie

Het is een manier om de kosten van vervuiling en het verlies aan biodiversiteit door te berekenen aan de consument. Voedselprijzen zullen stijgen, wat zal leiden tot een markt- en prijsgedreven vraag naar meer duurzame en gezondere producten, stelt Berendse. Zo kan een dergelijke milieubelasting ook snel worden terugverdiend.

Wat vindt u? Goed idee?

Lees meer >>

 

 

 

2 reacties op “Frank Berendse in Nature: ‘Voer gezondheids- en milieubelasting in in nieuw GLB’”

  • Beste Monique, inderdaad is belastingheffing een ‘stok’-methode. Terwijl het GLB een aantrekkelijke ‘wortel’ is. Geeft dat juist niet de mogelijkheid om met de wortel de goede gedachte van Frank Berendse te ondersteunen? Dus door de hoogte van de directe betalingen afhankelijk te maken van milieuprestaties, bijvoorbeeld de mate waarin soja, bestrijdingsmiddelen en kunstmest worden aangevoerd op een bedrijf.
    Misschien kan het ministerie van EZ deze vergroeningsvorm bepleiten in Brussel bij de onderhandelingen rond het GLB. Al is het maar als vergroeningsoptie waar uit gekozen kan worden. Dan Nederland dat implementeren. De druk met fosfaat en nitraat is hier immers het hoogste van Europa?

  • wellicht een sympathiek idee, om niet met de wortel maar met de stok beleidsmatig gewenste ontwikkelingen te stimuleren. Maar het middel van belasting heffen is een nationale bevoegdheid, en geen Europese bevoegdheid. Dit zal dus met geen mogelijkheid in te passen zijn een een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *