Geanimeerde discussie tijdens PEGASUS-workshop over maatschappelijke doelen door landbouw

Pegasus

 

16 november presenteerde het PEGASUS-project haar voorlopige onderzoeksresultaten op een internationale PEGASUS-workshop bij het ministerie van LNV  in Den Haag. In het project is onderzocht hoe landbouw meer maatschappelijke diensten kan leveren zoals ecosysteemdiensten, of sociaal maatschappelijke diensten. Er zijn 34, sterk van elkaar verschillende, casestudies uitgevoerd in heel Europa. De workshop werd bijgewoond door een internationaal gezelschap met wetenschappers en beleidsmakers. DG Marjolijn Sonnema opende de workshop.

Ook financiering uit private sector

Wat de casestudies gemeen hadden was dat er een voor de betreffende regio specifiek probleem opgelost moest worden waarbij samenwerking tussen alle betrokkenen nodig was. Vaak liepen de betrokkenen in de casestudies tegen vergelijkbare barrières op zoals regelgeving en financiering. Wat opviel was dat in een groot aantal gevallen financiering uit de private sector mogelijk bleek. In Nederland ging het daarbij om projecten van de stichting Veldleeuwerik, Bavaria bier en Kono kaas, in andere lidstaten bijvoorbeeld Danone en Volvic.

Toolkit maatschappelijke initiatieven

Dit soort projecten kan de warme steun van het nieuwe GLB in 2021 goed gebruiken. Het PEGASUS project heeft daarvoor een praktische toolkit voor maatschappelijke initiatieven in de landbouw ontwikkeld. Dit omvat onder meer goed bruikbare kaarten waarin maatschappelijke diensten en type landbouw op elkaar gelegd kunnen worden, zodat snel helder is waar de kansen het grootste zijn om maatschappelijke diensten te realiseren.

De hele keten betrekken

Na de presentatie volgde een geanimeerde discussie onder leiding van plaatsvervangend DG Aldrik Gierveld. Hier bleek dat een verandering in mindset nodig is. De boer is de innovator, en moet als zodanig behandeld worden.
Projecten waar alle betrokkenen in de omgeving, inclusief consumenten, en de keten goed samenwerken bleken het meest succesvol. In een aantal gevallen bleek een ketenpartner ook bereid voor de maatschappelijke diensten te betalen. Dat gebeurt niet vanzelf, ondersteuning vanuit het beleid, met name het stellen van heldere en goed te bereiken duurzaamheidsdoelen nodigt het bedrijfsleven in de voedselketen uit om te investeren in de door de landbouw geleverde maatschappelijke diensten. Daarnaast is een voorwaarde dat beleidsmakers deze bottom-up aanpak opnemen in het beleidsinstrumentarium.

Meer informatie over PEGASUS is hier te vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *