Gebruik satelliet-data toegestaan bij GLB-controles

Data van de Copernicus Sentinel-satellieten mogen met ingang van 22 mei worden gebruikt bij de controle van GLB-betalingen. Hetzelfde geldt voor andere moderne vormen van bewijs, zoals foto’s met geo-tags en informatie van drones.

 

Beeld van Copernicus Sentinel-sateliet

De toestemming van de Europese Commissie voor het gebruik van aardobservatiegegevens zal het aantal veldinspecties vergaand verminderen, verwacht de Europese Commissie.

De veranderingen maken deel uit van een verschuiving in het GLB naar een zogenoemde monitoringbenadering. Bezoeken aan boerenbedrijven zijn alleen nog nodig als het digitale bewijs onvoldoende is bij de controle of boeren aan de areaalvoorwaarden voor de GLB-toeslagen voldoen.

Volgens landbouwcommissaris Phil Hogan leidt de wijziging van de bewijsvoering tot minder stress bij boeren en tot een forse kostenbesparing.

Meer informatie: persbericht Europese Commissie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *