Gedeeltelijke teruggave korting GLB-inkomenssteun

Een gedeelte van de korting op de directe GLB-inkomenssteun, bestemd voor het crisisfonds, wordt terugbetaald. Dat meldt RVO. Agrariërs die in 2014 meer dan € 2.000 aan directe GLB-inkomenssteun ontvangen, krijgen 2,79% van het bedrag boven € 2.000 terug.

De directe GLB-inkomenssteun wordt sinds 2013 gekort om geld te reserveren voor een crisisfonds voor de landbouwsector. Deze korting geldt voor alle directe GLB-inkomenssteun hoger dan € 2.000 per aanvrager. Het gereserveerde geld is in 2014 niet volledig besteed door het crisisfonds. Daarom wordt een gedeelte teruggestort. Er is geen ondergrens en ook kleine bedragen worden uitbetaald. Agrariërs die in aanmerking komen voor de teruggave worden hierover per brief geïnformeerd.

Lees meer op rvo.nl >

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *