‘Geen extra GLB-eisen voor bioboer’

Alleen boeren en tuinders die maatschappelijke diensten leveren, krijgen vanaf 2021 een hectaretoeslag uit de GLB-pot. Dat is het voorstel van de vereniging van biologische boeren BioHuis.

BioHuis pleit ervoor dat gecertificeerde biologische ondernemers per definitie deze toeslag ontvangen. Het keurmerk biedt voldoende garantie dat de producent bijdraagt aan een ‘zorgzame landbouw door het leveren van maatschappelijk diensten’, zo staat in een flyer van de organisatie over het nieuwe GLB.

Extra premie

In het huidige GLB krijgen boeren een extra premie als zij vergroeningsmaatregelen nemen. Biologische boeren krijgen die premie sowieso, zij hoeven zich niet extra in te spannen. BioHuis stelt voor om met ingang van de volgende GLB-periode de hele hectaretoeslag te koppelen aan maatschappelijke dienstverlening.

Maatschappelijke diensten

BioHuis stelt dat biologische boeren al aantoonbaar diensten leveren, zoals:
• Productie van gezond voedsel
• Goede water- en luchtkwaliteit
• Verbetering biodiversiteit
• Duurzaam bodemgebruik
• Bijdrage aan klimaatverbetering
• Bijdrage aan een gevarieerd landschap

Pilots

BioHuis wil pilots uitvoeren met honderd biologische en niet-biologische boeren om ervaring op te doen met een eenvoudig en toetsbaar systeem van maatschappelijke dienstverlening. Daarbij wordt vooral gekeken naar het effect op waterkwaliteit, biodiversiteit en klimaat. In de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein zijn zulke proeven al in uitvoering.

Flyer BioHuis over GLB na 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *