Gemeenten: GLB moet inspelen op zorgen van burgers

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt dat het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) beter moet inspelen op zorgen van burgers voor een duurzame landbouwproductie.

Ook moet een nieuw GLB de omschakeling naar een circulaire voedselproductie op een relatief korte termijn stimuleren. Dat stelt de VNG in een position paper over het Europese landbouwbeleid. Het document is opgesteld in samenwerking met de P10, een samenwerkingsverband van tien grote plattelandsgemeenten in Nederland.

De VNG wil ook aandacht voor de kansen die het platteland biedt voor klimaatadaptatie en het opwekken van energie. In het landelijk gebied liggen kansen op het gebied van energiebesparing, groene energie en klimaat. Een gemoderniseerd GLB moet meer ambitie tonen door deze kansen in kaart te brengen, te agenderen en te helpen realiseren, stelt de VNG.

Het GLB vervult volgens de VNG ook een belangrijke rol bij het stimuleren van banen en groei op het platteland. De VNG vraagt daarbij aandacht voor diversificatie van de plattelandseconomie, het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit en het verbeteren van de bereikbaarheid van landelijke gebieden.

Info: position paper VNG

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *