Gemengde gevoelens over GLB-akkoord

Het principeakkoord over het nieuwe GLB heeft de afgelopen dagen gemengde reacties opgeroepen. Positief wordt gesproken over de steun aan jonge boeren. Teleurstelling heerst over de vergroening.

Landbouworganisatie over het algemeen tevreden

LTO Nederland is tevreden over het akkoord. De organisatie merkt daarbij wel op dat het succes valt of staat met de nationale invulling. Zij vindt het belangrijk scherp te blijven op nationale interpretatieverschillen. Tevreden is de organisatie over de ruimte voor een overgang van het oude naar het nieuwe GLB. Ook is LTO Nederland blij dat de eerdere rigide vergroeningseisen hebben plaatsgemaakt voor meer dynamische oplossingen die de duurzame ontwikkelingen versnellen. LTO noemt het een minpunt dat Nederland er in budget op achteruit gaat.

Jonge boeren zijn winnaar

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) spreekt van een succes voor jonge boeren. Er komt een verplichte ondersteuning in de eerste pijler voor jonge boeren (tot veertig jaar) gedurende vijf jaar. Inge van Schie, dagelijks bestuurder bij NAJK: “Eindelijk kiest Europa om een grote stap voorwaarts te zetten. Een verplichte ondersteuning van jonge boeren draagt bij aan innovatie en bedrijfsovername door ambitieuze jonge boeren die vorm willen geven aan de landbouw van de toekomst. Dit is een overwinning voor alle jonge boeren in Europa.”

Geen echte vergroening

Volgens Milieudefensie zet het nieuwe beleid in op verdere schaalvergroting zonder dat er daadwerkelijk sprake is van vergroening. Ook Landschapsbeheer Nederland stelt dat van de beloofde vergroening weinig terecht is gekomen. Zo is de Ecological Focus Area (EFA) teruggebracht van 7 naar 5 procent en is productie in deze zones niet langer uitgesloten. Ook zijn de sancties op het niet nakomen van de vergroeningseisen mild. De toekomst moet uitwijzen hoe het veel kleinere budget voor plattelandsontwikkeling door Nederland wordt ingezet en of daarin echt stappen worden gezet.

Teleurstelling onder akkerbouwers

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) vindt het akkoord ‘diep triest voor de Nederlandse akkerbouw’. Volgens NAV-voorzitter Teun de Jong levert de afbraak van de marktordeningen akkerbouwers vrijwel volledig over aan de grillen van de wereldmarkt. Akkerbouwers blijven daardoor de komende jaren voor de inkomensvorming afhankelijk van bedrijfstoeslagen. Ook is de organisatie niet gelukkig met de vergroening. Hoewel deze uiteindelijk flexibeler is uitgewerkt, worden akkerbouwers met de verplichte 5 procent EFA alsnog onevenredig aangepakt, vindt de vakbond. Positief zijn de akkerbouwers over de geleidelijke overgang naar het nieuwe model, evenals de versterking van de positie van producentenorganisaties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *