Gezamenlijke inspanning landbouworganisaties voor volgend GLB

De volgende hervorming van het EU-landbouwbeleid moet betere resultaten opleveren voor boeren en tuinders. De grote landbouworganisaties in Nederland, Duitsland en België gaan zich daar gezamenlijk sterk voor maken. Dat is vorige week afgesproken tijdens een overleg van LTO Nederland, het Deutscher Bauernverband (DBV) en de Belgische Boerenbond.

De partijen vinden het tijd om nu al na te denken over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020. “De hervorming die nu wordt doorgevoerd, draagt niet bij aan de versterking van land- en tuinbouw. Dat moet de volgende keer anders. We gaan gezamenlijk aan het werk om daarvoor goede voorstellen te kunnen presenteren”, aldus Albert Jan Maat van LTO. Er wordt onder meer gedacht aan ‘schokbrekers’ voor oogst- en marktrisico’s. Op de korte termijn dringen LTO, DBV en Boerenbond aan op een soepele omgang met de vergroeningseisen in het GLB.

Lees meer op lto.nl >>

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *