Gezondheid in het landbouwbeleid

Het is eigenlijk wel opmerkelijk. De link tussen gezondheid en landbouwbeleid wordt maar zelden gelegd. Terwijl we toch landbouw bedrijven voor voedsel en gezondheid een steeds grotere rol speelt bij voeding. Gezondheid is nu nog geen issue in het landbouwbeleid en zou dat wel moeten worden. Ik zal twee voorbeelden geven waar dat volgens mij heel goed mogelijk is. 

Waarom landbouw en gezondheid bij elkaar horen

Wat we eten – groente, fruit, zuivel, vlees, enzovoort – is van invloed op onze gezondheid. Maar dat gaat nog een stapje verder. Door de huidige landbouw putten we steeds verder onze bodem uit. En daardoor wordt het voedsel ook steeds armer aan nutriënten. Dat is ook weer van invloed op onze gezondheid. Ik ken een boer in Flevoland die heel bewust bezig is om zijn aardappelen nutriëntrijker te maken. Hij levert nu rechtstreeks aan ziekenhuizen omdat men daar weet dat die aardappelen een positieve bijdrage aan de gezondheid van patiënten leveren. Ze zien dus de relatie tussen een gezonde bodem en gezonde voeding.  Het zou daarom goed zijn als er in het landbouwbeleid meer aandacht is voor het gezond houden van de bodem. Dat kan een onderdeel zijn van de vergroening in het GLB.

Waarom het GLB daar wat mee moet

Het tweede voorbeeld is meer fundamenteel van aard. Op dit moment wordt voedselproductie en –consumptie vooral gestuurd door de grootste bedrijven in de voedselindustrie. Plat gezegd: zij bepalen wat boeren telen en wat consumenten eten. Binnen dit systeem is geen aandacht voor gezondheid. Ook niet voor duurzaamheid of voor een eerlijke prijs voor producten.

Er zijn dus goede redenen om de start of doorontwikkeling van nieuwe markten vanuit de overheid te stimuleren, daarin kan het GLB een rol spelen. Bijvoorbeeld door de rechtstreekse levering van boer naar consument, van het land naar de klant te stimuleren. Ook is het goed om consumenten meer bewust te maken van het huidige systeem. Hier kan stadslandbouw een goede rol in spelen. Misschien is het een lange route maar volgens mij wel een noodzakelijke weg om uiteindelijk weer meer aandacht voor belangrijke maatschappelijke thema’s als gezondheid en duurzaamheid te krijgen.

Het beleid ondersteunt nu impliciet teveel de trend naar grootschaligheid, zowel wat betreft de grote bedrijven in de voedselindustrie en in de landbouwproductie. Wat mij betreft: overheid, verbreed uw blik en maak (nieuwe) keuzes.

 

Pauline van den Broeke
Architect – in ruimtelijke strategieën

 

Foto: Pixaby.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *