GLB 2020-2027: simpeler en flexibeler

Het GLB moet versimpeld en gemoderniseerd worden. De Europese Commissie stelt voor dat de lidstaten in de toekomst eigen strategische plannen voor hun landbouwsector indienen, afgestemd op gezamenlijke EU-doelstellingen zoals het klimaatbeleid.

Europees landbouwcommissaris Phil Hogan en commissaris Jyrki Katainen (banen en concurrentiekracht) presenteerden op 29 november de nota De Toekomst van Voedsel en Landbouw, waarin ze een schets geven van het nieuwe GLB voor de periode 2020-2027. (download de pdf, 1,4 MB)

Phil Hogan

Europees landbouwcommissaris Phil Hogan

Kernpunten nieuw GLB

De kernpunten van de commissieplannen zijn:

  • vereenvoudiging van de regels,
  • meer ruimte voor nationale invulling van het beleid,
  • meer aandacht voor klimaat en duurzaamheid.

“Het huidige systeem werkt niet goed”, zei EU-commissaris Hogan tijdens de presentatie. Volgens de Ier is het de wens van de landbouwsector zelf om de nationale overheden bevoegdheden terug te geven. “Flexibiliteit is nodig. Niemand kan beweren dat Finland en Griekenland dezelfde soort landbouw hebben.”

Geen renationalisatie

Van renationalisatie is volgens de commissie echter geen sprake. Wel van een verschuiving van “one size fits all” naar een aanpak op maat. De commissie komt voor de zomer van 2018 met concrete voorstellen, maar stelt nu al dat aan het principe van directe inkomenssteun aan de boeren niet wordt getornd. Ook de tweepijlerstructuur blijft overeind.

Duurzaam en groen

De ontwikkeling van duurzaam en groen landbouwbeleid moet de komende jaren voorop staan, zegt de commissie. Ze voorziet veel uitdagingen, zoals klimaatverandering, prijsschommelingen, politieke en economische onzekerheid en het toenemende belang van de wereldhandel.

Brexit

Daarbij komt het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU in 2019, wat een flinke hap uit het budget betekent. De Britse regering heeft wel beloofd tot 2021 haar verplichtingen in de lopende meerjarenbegroting na te komen. Hoe groot het nieuwe landbouwbudget wordt voor het GLB en of dat genoeg is om de ambities te realiseren, is een van de vragen die onbeantwoord bleven bij de presentatie van de plannen.

Innovatie en verjonging

Innovatie in de agrarische sector, meer transparantie in de prijsvorming, inkomenszekerheid, verjonging van de agrarische sector zijn doelstellingen die Hogan noemde.

Het voorstel voor het nieuwe GLB-beleid binnenkort op de agenda van het Parlementair Comité voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling en op de agenda van de Landbouwraad. In mei 2018 moeten de contouren van de meerjarenbegroting van de EU duidelijk worden.

Eén reactie op “GLB 2020-2027: simpeler en flexibeler”

  • Eens met de kernpunten.
    Daarbij is het belangrijk om vooral ook de aandacht voor de basic problems (kwaliteit bodem, lucht, water, natuur, biodiversiteit en verjonging & diversificatie van de boerenstand,….) goed te borgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *