GLB belangrijk thema tijdens Nederlands voorzitterschap EU

 

Op 23 juni heeft staatssecretaris Dijksma in een toespraak voor de EU-ambassadeurs uit 28 landen uiteengezet waar Nederland op in gaat zetten voor haar werkveld tijdens het EU-voorzitterschap. In het eerste half jaar van 2016 bekleedt Nederland voor de twaalfde keer het voorzitterschap van de Europese Unie.

2016 dijksma-04

Een belangrijk thema in deze periode is voor Dijksma het verbeteren van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. “Er is een noodzaak om het GLB te vereenvoudigen. Boeren vinden het moeilijk hun weg te vinden in de huidige regelgeving. Deze zijn te ingewikkeld. Ook moeten we ons afvragen of de administratieve last niet lichter kan worden, zodat het afleggen van verantwoording en de monitoring in een goede verhouding staan tot de ontvangen subsidies.”
Daarnaast pleit de staatssecretaris voor helderheid. Bijvoorbeeld waar het gaat om de criteria waar aan voldaan moet worden voor de subsidies.
Nederland kent veel waarde toe aan dit thema en de regering is dan ook van plan om hier een informele Landbouwraad aan te wijden in de eerste helft van 2016.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *