GLB-betalingen verder omlaag

Une union économique et monétaire plus approfondie et plus équitable : le symbole de l'euro en pièces de monnaie

Het totale bedrag aan GLB-betalingen is in boekjaar 2017 (16 oktober 2016 – 15 oktober 2017) verder gedaald. De trend is al jaren dalend. In het meest recente boekjaar is een bedrag van €876 miljoen uitgekeerd. In 2012 ging het nog om een totaalbedrag van €1 miljard.

Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De online databank met gegevens over de uitkering van landbouwsubsidies is aangevuld met gegevens over boekjaar 2017.

De grafiek laat zien dat de betalingen de laatste jaren vooral zijn gedaan in de vorm van directe betalingen aan agrarische ondernemers. In boekjaar 2017 werd daar in Nederland €734,7 miljoen aan uitgegeven. In dat jaar werd 135,6 miljoen uitgetrokken voor maatregelen in het kader van het markt- en prijsbeleid.

Aan steun voor plattelandsontwikkeling (tweede pijler van het GLB) werd in boekjaar 2017 €57,6 miljoen betaald.

Betalingen GLB boekjaar 2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *