GLB biedt kans op realiseren VN-doelen

Het GLB biedt goede mogelijkheden om een aantal Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties te behalen. Dat blijkt uit onderzoek van vijf Socrates-studenten naar de samenhang tussen de SDG-doelen en het GLB.

presentatie Socrates-studenten
Presentatie onderzoek door Socrates-studenten

Socrates is een netwerk voor topstudenten uit heel Nederland. Het is een multidisciplinaire community van ambitieuze ‘high potentials’ die doelgericht bezig zijn met het optimaliseren van hun talenten. Vijf studenten van dit netwerk hebben onderzoek gedaan naar de relatie tussen de VN-doelen en het Europese landbouwbeleid in opdracht van het ministerie van LNV. Het onderzoek is onlangs op het ministerie gepresenteerd.

Samenhang

De vijf studenten concluderen dat er veel samenhang is tussen een aantal duurzame doelen van de VN en het GLB. Omdat alle EU-lidstaten hebben ingestemd met de SDG’s is het draagvlak in de unie groot om de doelen daadwerkelijk te realiseren. Het meenemen van de VN-doelen bij de herijking van het GLB kan daarom effectief uitpakken.

Een aantal SDG’s raakt direct het landbouwbeleid. Het gaat om duurzame productie en consumptie (SDG 12), aanpak van de klimaatverandering (SDG 13) en herstel biodiversiteit (SDG 15). Het huidige GLB draagt in beperkte mate bij aan het behalen van deze VN-doelen. De studenten wijzen onder meer op de vergroeningsmaatregelen en de subsidies voor watermanagement in pijler 2. Maar over het algemeen laat de bijdrage van het GLB te wensen over.

De studenten pleiten ervoor om bij de uitwerking van het GLB voor de volgende periode (2021-2027) de VN-doelen een belangrijke plek te geven. Deze doelen moeten dan op EU-niveau worden vastgesteld, maar per lidstaat of regio worden ingevuld. Zo kan rekening worden gehouden met de uitdagingen per land of regio op het terrein van bijvoorbeeld klimaat en biodiversiteit.

Voorstellen

In het verslag doen de studenten enkele voorstellen voor implementatie van de SDG’s in het GLB. Een van die opties is de invoering van Fairtrade-label. Met zo’n label ontvangen boeren die hun bedrijfsvoering verduurzamen een eerlijke prijs voor hun producten. Consumenten kunnen dan kiezen om meer te betalen voor Fairtrade-voedsel.

Een ander idee is om een Green Layer System in te voeren. Iedere laag in dit systeem bestaat uit maatregelen die bijdragen aan het behalen van maatschappelijke diensten zoals klimaatverandering en biodiversiteit. Boeren kunnen dan kiezen uit een aantal pakketten met maatregelen, ieder met een bijbehorend subsidiebedrag.

De Socrates-studenten geven toe dat hun voorstellen tamelijk ingewikkeld zijn om te realiseren. Hun aanbeveling is om goed en tijdig te overleggen met landbouworganisaties en lobbyisten.

Meer info: rapport Sustainable Development Goals als draagvlak voor het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid van 2021.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *