‘GLB-budget volledig naar duurzame landbouw’

Garandeer dat het budget van de eerste pijler ingezet wordt voor verduurzaming van de landbouw en herstel van natuur. Zo luidt de oproep van LandschappenNL aan LNV-minister Schouten. De organisatie doet dat mede namens een aantal Nederlandse en Europese natuur- en milieuorganisaties.

logo landschappenNLDe groep organisaties vindt dat de bescherming van natuur en biodiversiteit in de recente GLB-wetsvoorstellen slecht geregeld is. Zij doen daarom een oproep aan minister Schouten om ervoor te zorgen dat het GLB daadwerkelijk wordt ingezet voor een landbouw die opereert in evenwicht met natuur. Dat moet worden verankerd in het nieuwe GLB.

Natuurinclusieve landbouw

Volgens LandschappenNL lijkt minister Schouten vastbesloten om via het GLB een transitie in gang te zetten naar een duurzame, natuurinclusieve landbouw. De natuur- en milieuorganisaties vinden dat de minister haar visie op het GLB nu moet concretiseren. Haar inzet bij de GLB-onderhandelingen zou moeten zijn dat het volledige landbouwbudget hiervoor wordt ingezet.

Kernpunten oproep aan Schouten

De belangrijkste punten uit de oproep aan Schouten:

  • Borg dat publiek geld alleen ten goede komt aan publieke diensten,
  • Garandeer dat het budget van de eerste pijler volledig wordt ingezet voor verduurzaming van de landbouw en herstel van natuur,
  • Formuleer concrete doelen en resultaten waaraan de strategische plannen gemonitord en getoetst worden door de Europese Unie,
  • Houd gebieden met natuurlijke handicaps in de eerste pijler,
  • Zorg voor samenhang en afstemming in beleid, bijvoorbeeld op gebied van milieu, biodiversiteit, klimaat en volksgezondheid.

Meer informatie over de oproep

Eén reactie op “‘GLB-budget volledig naar duurzame landbouw’”

  • Ik weet uit ervaring dat dit budget alleen ten goede komt aan advies commissies en advies bureautjes, deze mensen zijn vaak ex ambtenaren. Deze mensen hebben het goed voor zich zelf geregeld de sector heeft het na kijken. Het zou goed zijn als de sector kan bepalen waaraan het budget word uit gegeven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *