GLB-conferentie: 3 december 2020

Reserveer alvast donderdag 3 december 2020 in je agenda. Op die dag organiseren Regiebureau POP, Programmateam Transitieperiode GLB en Programmateam GLB-NSP een netwerkconferentie. Thema is: ‘I’m IN! Van POP3 naar een nieuw GLB’.

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en Henk Staghouwer, gedeputeerde van provincie Groningen en binnen het IPO portefeuillehouder GLB, spelen een belangrijke rol op de conferentie. Zij zijn gezamenlijk opdrachtgever voor het Nationaal Strategisch Plan voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB-NSP).

Jouw kennis en ervaring is waardevol

Het derde plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is in een fase gekomen waarin projectresultaten steeds meer zichtbaar zijn. Daarnaast zijn de voorbereidingen voor de transitieperiode – die start op 1 januari 2021 – en de toekomst van het GLB in volle gang. Met elkaar werken we toe naar een integraal Nationaal Strategisch Plan, waarin alle onderdelen van het GLB samenkomen. Jouw kennis en ervaring is hard nodig om de transitieperiode en het NSP in te vullen en aan te scherpen.

I’m IN!: inspiratie, informatie en inhoud

De conferentie brengt jou:

  • Informatie over POP3, de transitieperiode en het GLB-NSP.
  • Inspiratie om succesvol vervolg te geven aan de transitieperiode door terug te kijken naar de behaalde resultaten van POP3 en vooruit te kijken naar wat de transitieperiode te bieden heeft.
  • De mogelijkheid om inhoudelijk bij te dragen aan het GLB-NSP op basis van jouw kennis en ervaring.

Programma

Aan bod komt:

  1. Wat is er de afgelopen POP3-periode gerealiseerd?
  2. Hoe ziet de transitieperiode eruit?
  3. Een presentatie en consultatie over de hoofdlijnen van het GLB-NSP.
  4. Elkaar ontmoeten, netwerken en kennisdelen.

We zorgen voor een programma met interessante sprekers en workshops. Ook is er de mogelijkheid om te netwerken. Meer informatie over programma en aanmelding volgt na de zomer. Ook is dan duidelijk of de conferentie een hybride vorm krijgt (deels fysiek/deels online) of dat we een dynamisch online-programma aanbieden.

Eén reactie op “GLB-conferentie: 3 december 2020”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *