GLB en de Gecombineerde opgave – Collectieve aanvraag EFA

Agrarische ondernemers die samen aan de vergroeningseis 5% ecologisch aandachtsgebied (EFA) willen voldoen, kunnen van 1 maart t/m 31 maart hun collectieve aanvraag indienen. Per collectieve aanvraag kunnen maximaal 10 agrariërs meedoen. De gebieden moeten aaneengesloten liggen, en elk bedrijf moet minimaal 2,5% van zijn bouwland als EFA inrichten. Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in de GLB-nieuwsbrief februari.

De nieuwsbrief staat in het teken van de gevolgen van de vergroening van het nieuwe GLB voor de Gecombineerde opgave. Ieder jaar tussen 1 april en 15 mei geven agrarisch ondernemers met de Gecombineerde opgave hun bedrijfsgegevens door voor de landbouwtelling, de mestwetgeving, toeslagen en subsidies.

Een uitgebreidere beschrijving vindt u in de GLB-nieuwsbrief februari van RVO. Daar staan ook drie vergroeningsvoorbeelden uitgewerkt, voor een fruitteler, een melkveehouder met grasland en snijmaïs en een akkerbouwer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *