GLB en de Gecombineerde opgave – Stand van zaken vergroening

5 tot 10% van de agrarische ondernemers voldoet niet aan de eisen voor gewasdiversificatie. Dat stelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op basis van de Gecombineerde opgave 2014.

Ieder jaar tussen 1 april en 15 mei geven agrarisch ondernemers met de Gecombineerde opgave hun bedrijfsgegevens door voor de landbouwtelling, de mestwetgeving, toeslagen en subsidies. Het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) dat in 2015 in werking is getreden, heeft gevolgen voor deze Gecombineerde opgave. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zet ze op een rij.
Het gaat om veranderingen die te maken hebben met de vergroeningseisen (behoud blijvend grasland, gewasdiversificatie en 5% ecologisch aandachtsgebied (EFA)). RVO brengt in kaart hoe het er met deze vergroeningseisen voor staat:

  • Overzicht blijvend grasland
    Het aandeel blijvend grasland (grasland dat tenminste 5 jaar niet in de vruchtwisseling van het bedrijf is opgenomen) in Nederland mag niet meer dan 5% dalen ten opzichte van het referentieaandeel. Op basis van de laatste Gecombineerde opgave en de 5 daarvoor, brengt de RVO de percelen met blijvend grasland (letterlijk) in kaart. Vanaf februari 2015 kan iedereen inzien welke percelen als blijvend grasland worden beschouwd.
  • Overzicht gewasdiversificatie en ecologische aandachtsgebieden
    5-10% van de agrarische ondernemers voldoet niet aan de eisen voor gewasdiversificatie; 20% van de agrarische ondernemers moet ecologische aandachtsgebieden inzetten. Deze stand van zaken is gebaseerd op de Gecombineerde opgave 2014, controleren kan in de GLB-check.

Een uitgebreidere beschrijving vindt u in de GLB-nieuwsbrief februari van RVO. Daar staan ook drie vergroeningsvoorbeelden uitgewerkt, voor een fruitteler, een melkveehouder met grasland en snijmaïs en een akkerbouwer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *